Hvem er medskyldige?

Nylig ble i den israelske byen Itamar aller medlemmene i en familie på fem drept av en eller to palestinere som på kvelden hadde trengt seg inn i familiens hjem. Alle, inkludert spedbarn, ble drept med kniv.

De som er skyldige er opplagt gjerningsmennene, de som har oppfordret dem til slike grusomme handlinger, og den ideologien de handler på vegne av.

Spørsmålet er: Er det noen medskyldige? At slike angrep kan forekomme har vært velkjent lang tid, faktisk i flere hundre år. Det er for å hindre slike angrep på innbyggere i Israel at israelske myndigheter har satt opp gjerder, eteblert kontrollpunkter, etc. Ja, disse medfører uheldige forsinkelser for fredelige palestinere, men de hindrer angrep på israelere. Og dersom slike angrep hadde opphørt ville også kontrollpunktene og grensekontrollene og gjerdene blitt tatt bort.

Men enkelte har ønsket at Israel skal ta bort gjerdene og kontrollpunktene.

Regjeringen ved forsvarsminister Ehud Barak trakk nylig tilbake bemanningen fra en rekke sjekkpunkter, og dette har ført til at ca 300 000 jødiske bosetterne i Judea og Samaria nå praktisk ikke har noen beskyttelse.

Hvorfor gjorde de dette? Det gjorde det etter press fra amerikanske myndigheter ved president Obama og utenriksminister Hillary Clinton. Det er også en rekke andre krefter som presser Israel til å bedrive ensidig nedrustning overfor palestinerne. Men USAs påvirkningskraft er langt den sterkeste.

Det som skjer er at USA presser Israel til å være ettergivende overfor palestinere, og resultatet er at israelske familier blir angrepet og drept i sine egne hjem.

Vi vet alle hvem de skyldige er, og vi burde alle vite hvem de medskyldige er.
.
.
.
.
.
.

http://www.thegoldenreport.com/reports/72-israeli-family-of-five-murdered