Reguleringer gir dyre medisiner

Medisiner er dyre i Norge, dette selv om myndighetene påstår det motsatte. NRKs Brennpunkt (link nedenfor) brakte for noen dager siden en reportasje hvor priser på medisiner ble sammenlignet i Norge, Sverige og Danmark, og undersøkelsen viste at en rekke medisiner kunne kjøpes i utlandet til fra halvparten til tredjedelen av prisen i Norge.

Årsaken er mangel på frihet, dvs. statlige reguleringer. Et av de viktigste elementene er en ordning med statlig bestemte priser som det er forbudt å gå under. Et annet element er at statlige reguleringer har ført til at det kun finnes noen få kjeder på dette markedet, og disse vil da naturlig nok dele markedet seg i mellom i full visshet om at staten hindrer nye konkurrenter i å dukke opp.

Dypere inn i denne materien finner vi forskning som det er grunn til å stille spørsmålstegn ved – og vi tenker da på forskning som hevder at medisiner i Norge er billigere enn medisiner i utlandet. Brennpunkt hevdet dog at her var sammenligningen foretatt på en feil måte (prisen på kopimedisiner i Norge ble sammenlignet med prisen på originalmedisiner i utlandet).

Videre hevdet Brennpunkt at personer som tidligere jobbet høyt oppe i reguleringsbyråkratiet nå arbeider høyt oppe i apotekerbransjen, og at dette naturlig nok muligens kan medføre uheldige koblinger.

Når Brennpunkt spurte Depertementet om dette så ble det svart at dette skulle undersøkes, og at man muligens skulle innføre nye ordninger.

DLF vil til dette at alt dette er som hentet ute av en lærebok i hvordan en regulert økonomi fungerer: reguleringer beskytter aktørene som allerede er i markedet, og ikke forbrukerne. Statlige ordninger hindrer nye aktører i å slippe til, forskning bekrefter at dagens ordning fungerer godt, og når avsløringen av dette kommer så innfører man nye ordninger som etter noen år viser seg å være enda verre for forbrukerne enn de ordningene man hadde tidligere (ja, vi gikk litt frem i tid her, vi tok med ting som ennå ikke er skjedd, men som vil komme til å skje).

Løsningen på dette er å fjerne alle reguleringer, og la markede bli fritt uten statlige ordninger og reguleringer.

Kun da vil man få medisiner med riktig pris, og disse er i de fleste tilfeller lavere enn de priser man har i et regulert system.
.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/719248/