Høyre og DLD

Vi har ikke brukt mye spalteplass på Datalagringsdirektivet - vi anser dette som en så opplagt krenkelse av alle som er involvert, både firmaene som må gjøre en jobb og alle de menneskene hvis data blir lagret, og nytten (bekjempelse av terror og kriminalitet) er i beste fall svært tvilsom - at alle som har hørt om DLF må vite at vi er sterkt imot.

Til vår overraskelse har det i Høyre i lang tid vært en viss motstand mot DLD. Vi siterer fra Aftenposten i dag 9/3: ”I dag kan Høyres Stortingsgruppe ta stilling til hva slags trafikkdata partiet ønsker å lagre. … Dagens gruppemøte blir en viktig mellomstasjon på veien til norsk godtagelse eller avvisning av EUs datalagringsdirektiv. Selv om ikke Høyre i dag tar endelig standpunkt, kan det bli truffet noen prinsippavgjørelser som får konsekvenser for veien videre. Høyres leder Erna Solberg nektet i går plent å snakke med Aftenposten om hvordan saken vil bli fremlagt … Unge Høyre-leder Henrik Asheim [påpeker] at ”-Flere og flere Høyrerepresentanter merker at de representerer et parti som er sterk motstander av direktivet””.

Vår erfaring av Høyre er at de i enhver sak faller ned på feil side. Vi vil derfor bli meget overrasket dersom Høyre skulle gå imot DLD. Men Høyres standpunkt er viktig fordi det er Høyres stemmer i Stortinget som vil avgjøre om Norge går med på dette eller ikke.

Som sagt, DLF er imot, men vi frykter at Norge sier Ja med Høyre og Aps stemmer.