Helt berserk

Hva skal man si om Berserk-gutta? Fem naive, uerfarne og kunnskapsløse unge menn dro sydover i en liten båt – passende nok kalt Berserk - for først å gå i land på sydpolplatået, og så komme seg til Sydpolen på terrengsykkel (?).

Vi skulle ønske at vi nå kunne si ”spøk til side”, men dette var alvorlig ment, og det fikk alvorlige konsekvenser; båten forliste og tre av de fem polfarerne omkom.

Men det er et par prinsipielle problemstillinger som er interessante.
Bør det være fritt frem å dra til slike steder uten tillatelse? Og skal statlige myndigheter være forpliktet til å sette i gang redningsaksjoner?

La oss før vi går videre si at DLF aldri støtter ulovlige handlinger. I dag er det slik at skal man syd for 60 grader må man ha tillatelse av Polarinstituttet, og Berserk-besetningen hadde ikke skaffet dette, og dette er meget kritikkverdig.

Men tilbake til det prinsipielle: Bør man ha tillatelse for å dra til Sydpolen? Vårt syn er at det burde være fritt frem. Vi er imot at samfunn skal organiseres slik at alt eller det meste er forbudt inntil man får lov av staten til å gjøre det, vi mener at alt, bortsett fra å initiere tvang mot andre mennesker, bør være tillatt. Vi mener altså at det ikke bør være nødvendig å skaffe tillatelse fra noen for å dra til Sydpolen (eller andre steder).

Hva så med redningsaksjoner? Etter vårt syn er det ikke en statlig oppgave å sette i gang slike. Statens eneste legitime oppgave er å beskytte oss mot forbrytere, det er ikke en statlig oppgave å være en barnepike som skal beskytte enkelte mot egen dårskap.

Hvis de som drar på slike ekspedisjoner tror de får behov for å bli reddet/hentet tilbake (og det samme gjelde alle mulige andre risikoaktiviteter, som for eksempel hanggliding) bør de skaffe seg en forsikring som skal dekke kostnadene ved en slik. Hvis noen frivillig vil dra på leting og vil beskoste det selv så må de gjerne gjøre dette; det som er galt er at staten automatisk stiller opp og velter kostnadene over på befolkningen/skattebetalerne.

Berserk-saken viser bare ungdommelig dårskap, en dårskap som førte til at tre unge menn mistet livet. Men hvis den fører til enda mer statlig kontroll med aktiviteter som ligger utenfor allfarvei så er det enda mer tragisk,
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10082468