Støre og Hamas

Utenriksminister Støre har hatt samtaler med Hamas, forteller avisene i dag. Vi siterer fra Dagbladet: ” Støre har hatt hemmelige samtaler med Hamas. Khaled Meshaal bekrefter dette i intervju”.

Hva slags organisasjon er Hamas? Vi siterer fra en artikkel om Hamas’ charter i tidsskriftet Liberal (Vol. 8. No 2., hvor man også kan finne kildehenvisninger til alle sitatene).

Hamas’ credo er som følger: «Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Ko-ranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allah for er vårt høyeste håp.»

Hamas er en sunnimuslimsk terroristorganisasjon som har sitt utspring fra Det muslimske broderskap. Det er en religiøs og politisk organisasjon som ble grunnlagt i Egypt desember 1987.

Organisasjonens mål har, siden charteret ble vedtatt i 1988, vært å utrydde den jødiske staten Israel og erstatte den med en Islamsk stat basert på Sharia.

Hamas’ posisjon samsvarer med charterets artikkel tretten: ”Initiativer og såkalte fredelige løsninger og internasjonale konferanser står i et motsetningsforhold til Den islamske motstandsbevegelsens prinsipper. Vanskjøtsel av en hvilken som helst del av Palestina er direkte vanskjøtsel av en del av religionen. Den islamske motstandsbevegelsens nasjonalisme er en del av dens religion.”

En fredsprosess som inkluderer Hamas faller således på sin egen urimelighet; standpunktet om utslettelse av Israel er ikke et konstruktivt utgangspunkt for forhandlinger.

Denne tilnærmingen til Israel har ikke bare kommet til uttrykk rent retorisk. Da Israel leverte store mengder medisiner til den palestinske sivilbefolkningen under Gaza-krigen, tømte Hamas medisinboksene og returnerte flere av dem fylt med eksplosiver. Jerusalem Post viste 13. februar 2009 bilder av medisinbokser som ble utstyrt og brukt som håndgranater under den israelske bakkeoperasjonen på Gaza-stripen.

Hamas benyttet seg av denne anledningen til å foreta sin egen ‖lange knivers natt.‖ Hamas-terrorister i sivile klær skal ha patruljert Shifa-sykehuset i Gaza. Pasienter som angivelig var mistenkt for samarbeid med Israel ble henrettet i sine senger. I løpet av bare ett døgn ble seks pasienter drept.

Amnesty International rapporterte i februar 2009: «..over 20 palestinere blitt skutt og drept av bevæpnede Hamas-representanter under og etter det israelske angrepet som begynte i desember 2008. Mange flere er blitt skutt i leggene eller knærne eller på andre måter lemlestet. Andre har blitt brutalt banket opp eller utsatt for annen tortur og mishandling.

De fleste ofrene har blitt bortført fra sine hjem og senere dumpet—død eller skadet – i avsidesliggende strøk, eller de dukket opp igjen i likhus. Flere har også blitt skutt og drept inne på sykehus der de var til behandling.. ..Amnesty Internationals etterforskningsteam som besøkte Gaza under og etter det israelske angrepet snakket med en rekke ofre for slike angrep. Deres informasjon er bekreftet av medisinske undersøkelser og en rekke øyenvitner. Mange andre ofre våget ikke å snakke om det de hadde vært utsatt for ut av frykt for ytterligere overgrep. ... Amnesty International oppfordrer Hamas-ledelsen om å stanse overgrepene umiddelbart og å tillate en uavhengig gransking av disse hendelsene.

Holdningen overfor sivilbefolkningen gjenspeiles i uttalelsen fra Fathi Hamad, medlem av Hamas’ lovgivende forsamling, om at han er stolt over Hamas’ bruk av sivile palestinere som menneskelige skjold. Han proklamerer at døden har blitt en industri for alle palestinere – kvinner, barn og de eldre, for å skape et «menneskelig skjold» for «Jihad soldatene.» Til sionist-fienden har han følgende budskap: «Vi elsker døden like mye som dere elsker livet».

Da Hamas oppnådde et flertall i det palestinske parlamentet i 2006, hadde organisasjonen over en lengre periode allerede styrket sin makt og innflytelse i de palestinske selvstyreområdene. Etablering av varige fredsavtaler mellom Israel og palestinerne var straks mindre plausibelt ettersom Hamas ikke engang anerkjenner Israels rett til å eksistere som en jødisk nasjonalstat. Dette har også kommet til uttrykk i forholdet mellom Hamas og Fatah. Hamas’ talsmann Osma Hamdan uttalte nylig at en forsoning mellom Hamas og Fatah er avhengig av at Fatah avslutter sitt engasjement i fredsprosessen.

Charteret kaller på opprettelsen av en islamsk stat der hvor man i dag finner Israel og De palestinske territoriene, og utslettelse av Israel. I sitatseksjonen som kommer før charterets innledning er følgende fra martyren Imam Hassan al-Banna inkludert: «Staten Israel eksisterer og vil fortsette å eksistere til Islam utsletter den, slik Islam har utslettet andre før den.»

Artikkel elleve i Hamas’ charter beskriver «landet Palestina» som en islamsk waqf (med waqf menes at den allmenne, islamske utlegningen at landområder som en gang har vært under islamsk herredømme evig skal forbli islamsk eiendom) som «tilhører fremtidige generasjoner av muslimer inntil dommedag.» Det er viktig å være oppmerksom på at «landet Palestina» i Hamas’ terminologi også omfatter hele landområdet som i dag inngår i staten Israel.

Så hva kan Støre oppnå ved å samtale med Hamas? Det er ikke godt å si, men at slike samtaler vil styrke Hamas og svekke alle som er motstandere av islamistisk diktatur er opplagt.

.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/01/27/nyheter/innenriks/politikk/hamas/1522...