Fortsatt tvangsgifte i Norge

Hvis vi går et stykke tilbake i historien finner vi at tvangsgifte ikke uvanlig. Foreldrene betraktet sine barn, spesielt jentene, som sine eiendeler, og mente at de kunne styre og bestemme over deres liv i ett og alt. Spesielt gjaldt dette hvem jenta skulle gifte seg med; jenter skulle giftes med en utvalgt gutt fra en bestemt familie for å sikre en slags forening av familier (eller formuer eller gårder, etc.).

Heldigvis ble dette etter hvert borte, og man kunne gifte seg med hvem man ville, uavhengig av foreldres evt. ønske om å gifte sin datter/sønn til penger eller prestisje eller innflydele.

Dessverre er denne barbariske skikken med tvangsgifte på vei inn i Europa igjen, og den er også kommet til Norge.

Vi siterer fra en sak i Aftenposten: ”Familie tiltalt for å ha tvangsgiftet 13-åring til fetteren.

Moren, faren og tanten sitter på tiltalebenken når saken starter onsdag.
Den nå 17 år gamle jenta med irakisk opprinnelse skal onsdag forklare seg i en svært spesiell sak i Oslo tingrett.

Før jul i 2006, bare 13 år gammel, skal hun ha blitt giftet bort til sin fetter (19) mot sin vilje i en leilighet i Oslo. Deretter skal hun ha levd flere år med fetteren – som ifølge tiltalen voldtok og truet henne gjentatte ganger.
På samme tiltalebenk sitter 17-åringens tante, og hennes egen mor og far. Onkelen - hennes svigerfar - som ifølge politiforklaringer ble regnet som familiens overhode, ble også siktet. Men han har forsvunnet fra Norge og er etterlyst av politiet.

Jenta er nå blitt 17 år, og lever med vitnebeskyttelse under en ny identitet.
Marerittet startet en desemberdag i 2006 i en leilighet i Oslo. Ifølge vitneforklaringer var moren og andre nære familiemedlemmer til stede da en imam gjennomførte ritualet som gjorde de to slektningene til et ektepar.
Selv har jenta forklart at hun trodde de var samlet for å feire at hun hadde hatt sin første menstruasjon, og dermed blitt en kvinne, har VG skrevet tidligere .

- Jeg fikk beskjed om å gjenta det imamen sa, og skjønte ikke betydningen av det som skjedde, har hun fortalt til politiet.

Først i fjor vinter, drøye tre år etter seremonien i Oslo, våget hun å fortelle hva som hadde skjedd. Barnevernet ble umiddelbart koblet inn, og politiet siktet fetteren, hennes mor, far, tante og onkel.

Oslo-politiet har sikret seg bilder, angivelig bryllupsbilder av jenta og fetteren, som er sentrale bevis i straffesaken.

- Det vil bli fremlagt fotomapper, også fra det som knytter seg til selve seremonien, sier statsadvokat Johan Øverberg til Aftenposten.no.
Ifølge tiltalen ble den unge jenta tvunget til å tilbringe alle skolefridager og helger hjemme hos fetteren, onkelen og tanten.

- Hun ble også utsatt for vold fra både sin onkel/svigerfar og sin tante/svigermor, og hun ble bl.a. truet av sin onkel/svigerfar med at hun skulle bli drept dersom hun tok skritt for å komme ut av ekteskapet, heter det i den alvorlige tiltalen.

Heller ikke av sine egne foreldre fikk hun hjelp til å komme seg ut av ekteskapet, ifølge tiltalen:

- Hennes foreldre/verger sa at hun måtte finne seg i det, ba henne returnere til ektefellen når hun ba om å få flytte hjem, og uttalte at de intet kunne gjøre for å hjelpe henne ut av situasjonen siden hun nå tilhørte sin ektemann, står det i tiltalen.

Ingen av de fire familiemedlemmene som ble pågrepet har tidligere innrømmet straffeskyld. Fetteren hevder jentas forklaring ikke er sann.

- Han erkjenner ikke straffskyld. Han mener saken baserer seg på misforståelser og usannheter, sier fetterens forsvarer Tom Barth-Hofstad til Aftenposten.no.

17-åringens bistandsadvokat, Simon Stende, har bedt tingretten om at hun må få forklare seg uten de tiltalte familiemedlemmene, presse eller andre tilhørere i rettssalen.

Alternativet er at de tiltalte og pressen følger forklaringen hennes via TV-skjerm i en annen sal. Dommeren vil ta stilling til denne begjæringen når retten settes onsdag klokken 09.

- Hun gruer seg til morgendagen, det blir en vanskelig dag for henne. Det er hennes egen nære familie som sitter på tiltalebenken, sier Stende til Aftenposten.no. …”(sitat slutt fra Aftenposten).

DLF mener at ethvert individ ska ha rett til styre sitt liv (dette gjelder voksne, barn må oppdras av foreldre/foresatte inntil de er voksne). Alle voksne har derfor rett til å foreta alle de valg de måtte ønske (unntatt å begå kriminelle handlinger mot andre). En hver har da rett til selv å bestemme sitt levesett: hvor man skal bo, hvilke utdannelse man skal ta, hvilken jobb man skal ta, osv. Og selvsagt skal man selv ha rett til å bestemme hvem man vil ha som partner.

Disse standpunktene er et utslag av individualisme. Dersom man følger den motsatt ideologien, kollektivisme, så har man et annet syn på disse spørsmålene. Under kollektivisme er det ikke det enkelte individ som er viktigst, det som da er viktigst er en eller annen gruppe: nasjonen eller rasen eller familien. Under kollektivismen, som det altså finnes en rekke ulike varianter av, krever makthaverne som opptrer på vegne av gruppen at den enkelte må ofre seg for (det de påstår er) gruppen beste.

I tilfeller som dette vil familiens overhoder hevde at den enkelte gifteklare ungdom må ofre sin lykke og sine valg og sine verdier for å tilfredsstille det som er best for gruppen, som i dette tilfelle er familien.

DLF tar sterk avstand fra alle former for kollektivisme. DLF er partiet for individuell frihet; vi mener at enhver har rett til selv å styre sitt liv, og dette gjelder også dersom familien eller nasjonen ønsker at den enkelte skulle ha valgt annerledes.

Grunne til at slike barbariske skikker som tvangsekteskap er på fremmarsj i visse miljøer er at de domineres av kollektivistiske ideer. Som sagt, DLF er sterkt imot alle kollektivistiske ideer, og grunnen er dels at det ikke finnes noen rasjonelt grunnlag for kollektivisme, og dels at et slikt grunnsyn er uforenlig med individuell frihet.

Men for å avslutte med den konkrete saken: DLF håper at de som er skyldige i tvinge unge mennesker til å gifte seg mot sin vilje bli idømt svært strenge straffer.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4005229.ece