Flere euro?

Det som gir velstand er produksjon og handel. For at dette skal kunne skje (i stor skala over tid) må det finnes stabile rammebetingelser. En av de viktigste av disse er stabile penger, dvs. at man kan regne med at pengene (krone, dollar, pund, etc.) beholder verdi over tid. Dette betyr at dersom man skal selge noe nå og få betaling om et år, så må man vite hva verdien av pengene er om et år: selger man noe i dag for kr 100 000 og skal ha betalingen om et år, må man kunne regne med at 100 000 i dag har samme verdi som 100 000 om et år.

Myndighetene må ta in penger for (i hvert fall til en viss grad) å oppfylle politikernes valgløfter. Pengene tas inn som skatter og avgifter, men slike er ikke spesielt populære.

En annen måte politikere kan finansiere valgløfter på er rett og slett å trykke opp penger. Dette fører til at det blir mer penger i omløp, og at verdien av pengene synker (penger er en vare som alle andre, og verdien avhenger av etterspørsel og mengde). Alle som deltar i økonomien merker dette ved at samme pengebeløp kjøper mindre, dvs. ved at prisene stiger. (Samme skadelige effekt kan også skje ved at myndighetene fører en svak-valuta-politikk, noe som fører til at obligasjoner kan tilbakebetales i penger som er mindre verd: myndighetene kan dekke inn underskudd ved først å selge obligasjoner og så kjøpe dem tilbake senere med penger som er mindre verd.)

For å hindre dette kan man koble pengeverdien til en gullstandard, dvs. at man kan gå i en bank og veksle et pengebeløp inn i en fastsatt mengde gull. Hvis man har en gullstandard vil de som utseder penger (i dag sentralbanken) ikke kunne trykke opp penger etter forgodtbefinnende.

Ingen land i dag har gullstandard. Det er derfor politikerne i alle land kan skalte og valte med pengeverdien slik de måtte ønske. Og det er derfor pengene synker i verdi, dvs. at prisene stiger.

Kan man ikke beskytte seg mot dette? For eksempel ved å inngå kontrakter i gull, dvs. at salgsbeløp ikke angis i kroner eller dollar, men i en mengde gull? Ja, man kunne beskytte seg mot ustabile penger på denne måten, men dette ville ha ført til at alle begynte på bruke gull (og penger forankret i gull), og at ingen ville ha bruk de statlige pengene. Det er derfor slikt er forbudt, man er lovpålagt å bruke de statlig utstedte pengene. (Se lover om ”legal tender” og ”tvungent betalingsmiddel”.)

Mao: dersom man hadde hatt en gullstandard ville politikerne ikke kunnet bruke mer penger enn de tok inn i skatter og avgifter, og da ville de ikke kun komme med stadig flere og kostbare løfter i valgkamp etter valgkamp – og dette betyr at gullstandard og velferdsstat, et system hvor politikerne lover at vi skal få alt vi trenger av staten, er uforenlige. (Norge er pga oljeinntektene i en spesiell situasjon.)

At pengeutstederen trykker opp penger og at dette fører til en generell prisstigning har skjedd mange ganger i historien: velkjente perioden med sterk prisstigning i Tyskland på 20-tallet, og perioden på 70-tallet, da en rekke land opplevde at pengen sank kraftig i verdi, noe som ødela oppsparte formuer, investeringsmuligheter, osv.

Ofte har dog dette foregått i det skjulte, dvs. man har ikke kunnet lese i avisene at det er slikt det har foregått.

Som kjent har en rekke europeisk land store økonomiske problemer; de offentlige utgiften har gjennom en årrekke vært for store. Under vanlige omstendigheter ville de sannsynligvis ha trykket opp penger for at politikerne skulle ha reddet ansikt ved å påføre økonomien, dvs. velstanden, store problemer, men nå har ikke dette vært mulig fordi det har vært begrensinger på hvor mye euro de har kunnet trykke opp: euro er som kjent ingen nasjonal valuta, euro er et forsøk på å løse valutaproblemene uten å innføre gullstandard. Men er dette mulig?

Vi kom nylig over en artikkel i en irsk avis hvor vi fant følgende: "A spokesman for the ECB said the Irish Central Bank is itself creating the money it is lending to banks, not borrowing cash from the ECB to fund the payments. The ECB spokesman said the Irish Central Bank can create its own funds if it deems it appropriate, as long as the ECB is notified."

Her står det rett ut at den irske sentralbanken trykker opp penger for å dekke statsgjeld, dvs. gjeld som politikere har tatt opp for å finansiere sine valgløfter.

Dette er spesielt komisk siden de trykker opp en valuta som er felles i en rekke europeiske land, dvs. euro trykt i Irland kan brukes også i Tyskland og Frankrike (og de fleste andre EU-land). Dette vil føre til store problemer, og viser bare at også euro-samarbeidet er en mislykket valuta.

Det som må til for å ha stabile penger er at de er forankret i en gullstandard. Men det er ikke nødvendig å pålegge dette, dersom man har et fritt bankvesen, et bankvesen som ikke er regulert av det offentlige, vil stabile penger vokse frem av seg selv – i et system hvor man kan velge hvilke penger man vil bruke vil alle foretrekke penger som er forankret i gull.
For at vi skal få stabile penger må altså bankvesenet dereguleres, og alle lover om ”legal tender” må oppheves.

Kun dette kan gi oss stabil økonomisk vekst over tid.
.
.
.
.
.
.

http://www.independent.ie/business/irish/central-bank-steps-up-its-cash-...