Likestilling: bare til det verre?

”Likestilling mot sin hensikt” er overskriften på Aftenpostens førsteside i dag. Avisen forteller at en britisk forskningsrapport viser at ”Sterkere likestillingslover, lengre svangerskapspermisjoner og kjønnskvotering er i ferd med å ødelegge kvinners muligheter til å få bedre betalte jobber.”

Artikkelen inne i avisen forteller bla. at ””Norsk og nordisk politikk spenner ben under likestillingen, [at] land med de dårligste svangerskapsordningene har flest kvinnelige toppsjefer og styreledere” og at ”Kvinner betaler å en altfor høy pris for de velferdsordninger som nærmest er blitt kastet etter dem av velmenende, men uvitende politikere”.

Vi i DLF er ikke overrasket over dette. For å ta det opplagt eksempel. Dersom en kvinne blir gravid og hun er i jobb har hun rett til en lang svangerskapspermisjon med lønn, og hun har rett til å få jobben tilbake når hun vender tilbake etter at barnet er blitt stort nok til å bli plassert i barnehave.

Dette betyr at firmaet hun er ansatt i går glipp av medarbeideren i et års tid, at de allikevel må ut med lønn til henne i en del av denne perioden, at firmaet må ansett en midlertidig vikar mens den gravide er borte, at den midlertidige ikke kan overta den jobben hun har fullt og helt fordi når den gravide er ferdig med fødselen og det som følger etter så skal hun tilbake i sin gamle jobb.

I tillegg er det vel også slik ar en arbeidsgiver ikke har rett til å spørre unge kvinner som han vurdere for ansettelse om de har planer om å skaffe seg barn med det første.

Alt dette fører til at det som er enklest for en arbeidsgiver er å ikke ansette unge kvinner. At dette vil bli resultatet er noe som enhver med virkelighetskontakt vil forstå.

Men politikere flest, og åpenbart mange kvinner, har ikke forstått dette; alle disse har ivret for å innføre slike ordninger som er omtalt i artikkelen i Aftenposten.

Men nå får de smake steken. Som det står i artikkelen: ”Sterkere likestillingslover, lengre svangerskapspermisjoner og kjønnskvotering er i ferd med å ødelegge kvinners muligheter til å få bedre betalte jobber … og norsk og nordisk politikk spenner ben under likestillingen”.

Det prinsipielle ved dette er at all statlig innblanding, alle statlige inngrep som setter individers frivillige valg til side, føre til at det totale resultat blir verre for de som er involvert.

Altså: det som skjer nå (og som altså Aftenpostens artikkel beskriver) er resultat av en frihetsfiendtlig politikk som har hatt som formål å bedre kvinners stilling. Resultatet er at den er blitt verre. Men dette er resultatet i alle slike tilfeller; dersom politikere ved tvangstiltak blander sig inn i individers frivillige handel for å gjøre ting bedre for noen så blir resultat alltid at det på sikt blir verre for alle.

DLF, partiet for individuell frihet, er imot all statlig innblanding i økonomien. Vi er imot at staten skal pålegge virksomheter å utføre ulike typer diskriminering (som for eksempel å favorisere kvinner), men dersom en bedrift selv vil ha slike ordninger så er dette helt opp til dem.

DLF vi altså ha full frihet, noe som innebærer at det ikke er noen statlig pålagte favoriserings- eller støtteordninger, og vi er overbevist om at alle, også kvinner, på lang sikt vil tjene på dette.

.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3996797.ece