Utviklingen i Russland

Alt tyder på at Russland fullt og helt er blitt et diktatur igjen. Det siste som bekrefter dette er dommen mot forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky.

Han ble nylig dømt til seks års fengsel, og dette skjedd omtrent samtidig med at han var i ferd med å avslutte soningen av sin forrige dom. Grunnlaget for denne dommen var korrupsjon, men det er all grunn til å tro at dette var mer eller mindre oppkonstruerte anklager – eller at Khodorkovsky hadde oppført seg som alle andre større forretningsmenn i Russland.

New York Times skrev følgende om saken:
“While the Khodorkovsky trial has attracted worldwide attention, the everyday failings in the Russian legal system are pervasive. Nearly two decades after the collapse of Communism, corruption is endemic, government power is often abused, and senior politicians are rarely, if ever, held accountable for misdeeds. A series of murders of well-known human rights advocates and journalists have gone unsolved, even as critics of the government are prosecuted.”

Khodorkovsky selv sa etter domfellelsen at “Mitt eksempel viser at man ikke kan regne med rettsapparatets beskyttelse mot myndighetene”.

Den russiske økonomien er gjennomkorrupt; det som avgjør gevinst eller tap er ikke hvorvidt man driver god business, det som avgjør om man gjør det godt eller ikke er forbindelser med personer i maktapparatet.

Det Khodorkovsky forsøkte var å benytte sin formue til å bygge opp en politisk opposisjon som skulle ta opp kampen mot tsar Putin (Putings formelle maktpoisjon er svak, men reellt sett er det han som styrer). Grunnen til at Khodorkovsky nå igjen ble dømt var sannsynligvis at hans nåværende fengselsstraff ville innebære at han skulle slippe ut rett før presidentvalget i 2012.

Det er grunn til å tro at nærmest hver eneste forretningsmann kunne dømmes på samme grunnlag som Khodorkovsky. Dommen er derfor en advarsel til andre Putin-motstandere: ”hold dere unna politikken. Nyt de pengene dere har, men ikke jobb for å styrke frihet og rettssikkerhet i Russland”.

Men kan derfor st at systemet i Russland dag er omtrent det samme som der var under kommunismen.

Dette viser dessverre bare at Russland ennå ikke er modent for frihet.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7440513