Også gode nyheter fra Irak

Nærmest det eneste man kan lese om forholdene i Irak i norsk presse handler om terrorangrep: stadig forteller avisene at militante muslimer enda en gang har sprengt en bombe i en folkemengde og drept noen titalls mennesker. Dette er selvsagt ille, men det finnes også gode nyheter fra Irak.

Volden har faktisk blitt redusert med ca 90 % siden 2007, og antall irakiske soldater og politimenn blir stadig fler.

Irak er nå nr 12 blant verdens raskets voksende økonomier – man forventer en vekst på 7 %. Arbeidsløsheten er også synkende.
Antall irakere som har internett har økt fra 4500 i 2003 til ca 1 600 000 i dag. Antall mobiltelefoner har i samme periode økt fra 80 000 til ca 20 000 000.

70 % av irakerne regner den økonomiske situasjon som positiv, og dette er en fordobling siden 2007. Et stort flertall har også et positivt syn på politiet, og et godt flertall ønsker å beholde landets demokratiske styreform.

Vi håper at disse sterke trendene forstetter. Ette å ha lidd i mange tiår under Saddams terrorstyre, og etter USAs frigjøring og klønete oppførsel i etterkant håper vi at irakerne etter hvert kan få nyte økende frihet og økende velstand, og at de ikke risikerer å bli utsatt for terrorangrep mens de er ute og shopper, terrorangrep utført av militante muslimer som sympatiserer med alQaida- og Taliban og som ønsker å innføre i Irak et regime av den type som i dag finnes i Iran.
.
.
.
.
.
.
De fleste opplysningene er hentet fra et innlegg av Andreas M. Kravik i Aftenposten 26/9.