Vold mot politikere

For en ukes tid siden ble en svensk politiker overfalt i sitt hjem, og han ble skåret med kniv.

Vårt primære poeng i dag er ikke dette, men reaksjonene på hendelsen. Landets statsminister uttalte at dette var ”noe man måtte regne med”, dvs. når man har slike synspunkter som denne politikeren har så må man regne med at man kan bli overfalt med kniv i sitt hjem. Videre var det også slik at avisene praktisk talt ignorerte denne hendelsen. Vi kan ikke tro annet enn at det som lå bak disse reaksjonene var politikerens meninger.

Slik vi ser det er politikernes meninger irrelevante: enhver bør i et demokrati kunne legge frem sine meninger, stille til valg og så la velgerne via sine stemmesedler avgjøre politikerens og hans partis innflydelse. Enhver bør kunne gjøre dette uten å bli utsatt for vold og trusler, og dersom noen blir angrepet for sine politiske meninger så burde det bli et unisont opprør fra alle politiske aktører, inkludert pressen.

I et demokrati er den demokratiske prosessen viktig et og viktig element av denne er at alle kan stille til valg.

Personen som ble overfalt var fra partiet Sverigedemokratene, et parti som på et viktig punkt har et helt annet syn enn de andre partiene, og som derfor behandles som spedalske av de andre og av pressen.
Det er selvsagt helt OK å boikotte og ignorere og nekte å samarbeide med partier man er sterkt uenige med, men å bagatellisere et overfall på en av partiets politikere er langt fra OK. En slik holdning er meget udemokratisk, og viser mangel på respekt for de som slutter opp om partiet – man kan godt ha liten eller ingen respekt for deres meninger, men man må i et demokrati ha respekt for deres rett til å bli hørt og til å ha innflydelse i samsvar med deres antall.

Som sagt synes at denne hendelsen - dvs. reaksjonen på overfallet – var meget kritikkverdig.

Nå er i ettertid denne hendelsen blitt mer komplisert fordi alt tyder på at denne kandidaten fra Sverigedemokratene antagelig ikke ble overfalt, men har brukt kniven på seg selv, og så avga falsk forklaring. Dette er selvsagt et stort problem for Sverigedemokratene, men vår kritikk ovenfor står fremdeles, fordi det vi kritiserer er reaksjonene på hendelsen, og disse kom før det ble kjent at mannen hadde brukt kniven på seg selv.

Valget i Sverige sto i går, og alt tyder på at den borgerligere regjeringen fortsetter. Men den mistet flertallet; Sverigedemokratene fikk 20 plasser i Riksdagen.

Vi har intet til overs for Sverigedemokratene; for det første er dette et vanlig sosialdemokratisk parti, og dette er ille nok, men i tillegg er det meget negativt til innvandring, noe som også er ille. Så dette partiet har enda mindre til felles med DLF enn de andre partiene.

Vårt poeng med denne kommentaren er altså langt fra en støtte til Sverigedemokratene, det er uttrykk for en støtte til den demokratiske prosess; vold mot politikere er uakseptabelt: alle politikere burde ta avstand fra slikt. At statsmister Reinfeld og pressen reagerte slik de gjorde er meget urovekkende og kritikkverdig.
.
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2010/09/den_store_nordiske_krigen.html

http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=56&tekstid=4127

http://www.document.no/2010/09/malmo_sd-politiker_fikk_hakeko.html

http://www.document.no/2010/09/mistanke_om_at_sd-politiker_pa.html