En vanlig dag i velferdsstaten

Vi gjengir noen typiske sitater fra avisene de siste dagene:

«Brøt reglene da hun [statsråd Navarsete] ikke registrerte gaven»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=100...

«Utviste [kriminelle] asylsøkere fortsatt i Norge»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10036157

«65 av 40 000 medlemmer kom på landsmøtet. Barne- og likestillingsdepartementet mistenker medlemstallene i SOS Rasisme for å være sterkt overdrevne, [noe som er gjort for å få større statsstøtte enn organisasjonen har krav på ifølge reglene]»

http://www.dagbladet.no/2010/09/04/nyheter/innenriks/sos_rasisme/13258135/

«Vil endre skolegrense for å unngå minoritetsskoler»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10036156

«Skaper skoletapere
... Likevel er det nok forhenværende statsråd Gudmund Hernes som har ødelagt mest for norsk skole med innføringen av R94 for videregående og L97 for grunnskolen. Akademikeren tvang frem en svært teoritung skole med det mål for øye å gjøre hele den mangfoldige elevfloraen om til høyskolestudenter. Dette hasardiøse sosiale eksperimentet er det vi nå høster de sure fruktene av.

Det store frafallet i videregående koster landet flere millioner kroner pr. elev som ikke fullfører. Mange av dem går nemlig over til et passivt liv og antallet uføretrygdede i aldersgruppen opp til 25 år øker dramatisk.»

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3792990.ece

«[Bildetekst:] Herfra solgte topplegen narkoresepter. Fra dette kontoret solgte legen resepter på narkotiske stoffer til sine klienter»

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2975271.ece

«Støre vil sjekke «teppeskatt»»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3795079.ece

Dette er altså et lite utvalg overskrifter fra avisene de siste dagene. Pussig nok fant vi ingen overskrifter om problemene i NAV. Vi overdriver altså ikke når vi sier at velferdsstaten fører til snusk, korrupsjon, svindel, lureri, kriminalitet, inkompetanse, byråkrati og sendrektighet.

Men slik må det gå når politikere skal disponere 50 -70 % av våre inntekter og gjennomregulere all aktivitet – alt fra arbeid og verdiskapning via opplæring og helse til fritid og underholdning - med fellesskapets beste som påskudd.

Vil du at dette skal fortsette så bør du stemme på Høyre eller Venstre eller FrP eller KrF eller SV eller Senterpartet eller Arbeiderpartiet – alle disse er sterke tilhengere av velferdsstaten.

Men hva hvis du ønsker å lære å kjenne en samfunnsmodell som ikke har slike problemer og som fører til en voksende levestandard? Da bør du sette deg inn i det DLF står for, og dette er utførlig beskrevet i DLFs program: http://stemdlf.no/stortingsprogram
.
.
.
.
.
Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i morgen, tirsdag 7/9.