Myrdal og Hagtvet

Bakgrunnen for denne saken er velkjent for de som har lest aviser de siste dagene: forfatter Jan Myrdal ble invitert til å holde et foredrag på årets Bjørnsonfestival. Myrdal, som i festivalens program beskrives som ”en av Sveriges mest kompromissløse og kunnskapsrike og intellektuelle", er også mangeårig kommunist. Han forsvarer alle kommunistdiktatorer og alle overgrep begått i kommunismens navn. Ja, han forsvarer Pol Pots folkemord, han forsvarer Folkets Frigjøringshærs massemord på ubevæpnede studenter på Den Himmelske Freds Plass i Beijing i 1989, osv.

En annen som var invitert var professor Bernt Hagtvet. Hagtvet har de siste årene tatt opp kampen mot kommunister og fascister, og han valgte å boikotte festivalen fordi Myrdal var invitert; han ville ikke sitte ved samme bord som en venstrefascist som Myrdal, sa han.

Selvsagt støtter vi Hagtvet i dette, men det vi skal fokusere på er et par andre ting. (Dette handler ikke om Myrdals ytringsfrihet, det er ingen som vil nekte ham å uttale seg.)

Norsk presse har flommet over av kommentarer fra pressefolk og andre i tilsvarende roller, og alle disse fremstiller det som om det er Hagtvet som gjør noe kritikkverdig. Aftenspostens Knut Olav Åmås sier at Hagtvet bedriver ”monologisk maktbruk”, Bjørnsonfestivalens Stig Sæterbakken sier at ”de farligste i vårt samfunn er de som er så sikre på at de selv sitter inne med sannheten om rett og galt” – da mener han å kritisere Hagtvet, ikke Myrdal.

I Aftenposten sier Åmås til og med dette: "Det er irrasjonelt av statsvitenskapsprofessor Bernt Hagtvet å boikotte Bjørnsonfestivalen fordi en tenker han forakter, står på programmet" (link nedenfor).

I en rekke andre aviser fant man tilsvarende kommentarer. Det skulle ikke være nødvendig å dokumentere dette ytterligere.

Før vi går videre vil vi bare si at alle anstendige mennesker boikotter slike som Myrdal.

Men til våre to poenger, poenger som få andre, om noen, har tatt opp. For det første: språkbruken. Myrdal omtales som venstrefascist. Til og med Hagtvet bruker denne betegnelsen. Men hvorfor er det ikke tilstrekkelig å si at han er kommunist? Fascismen er en tyrannisk ideologi, men det er kommunismen som har legitimert de største tyrannene og de største folkemordene: Stalin, Pol Pot og Mao var alle kommunister.

Det er en skam at ingen, ikke engang Hagtvet selv, vil bruke det korrekte begrepet på de tyranniene kommunisten Myrdal støtter; Myrdal støtter kommunismen og kommunismen innebærer massemord.

Folk bør si dette. Våger de ikke de så er de ynkelige. Dette omfatter også Hagtvet. Han burde ha sagt at han ikke vil sitte ved samme bord som kommunisten Myrdal.

Vårt andre poeng er at i en strid mellom en som åpent forsvarer folkemord og diktatur og tyranni, og en som boikotter ham, så velger norsk presse nærmest unison å kritisere den som står for boikotten. Den kritiserer ikke han som forsvarer massemord og tyranni, de kritiserer han som boikotter tyrannitilhengeren.

Dette er forferdelig. Hagtvet skulle ha fått en unison støteerklæring fra et samlet pressekorps. Men de venstreorienterte sitter nå så godt og er så dominerende i alle redaksjoner at det er umulig for dem å kritisere en av deres egne (selv om han kanskje har litt ekstreme standpunkter - få i norske redaksjoner vil forsvare tyranni og massemord så åpent som Myrdal gjør).

Alt i alt er dette en ganske forferdelig situasjon: ikke engang Hagtvet våger å omtale Myrdal og co ved deres rette navn, de omskriver det han står for ved å si at han er venstrefasist når han er kommunist, og reelt sett står norsk presse samlet og i valget mellom Hagtvet og Myrdal støtter de Myrdal.

Dette er svært ille.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/aamaas/article3793704.ece

http://www.document.no/2010/09/hvem_skal_henges_ut_-_myrdal_e.html