Boligskatten

I disse dager faller et ekkelt skjema ned i postkassene ved alle boliger i landet. Skjemaet skal man bruke for å fortelle myndighetene hvor stor ens bolig er – vi har nemlig fått en ny skatt, eller en ny måte å regne ut en gammel skatt på, og vi må alle måle opp våre boliger, sende opplysningene inn til myndighetene, og så skal den nye skatten beregnes med utgangspunkt i hvilke tall man har oppgitt.

Å basere boligskatt på areal virker i utgangspunktet mer rimelig enn andre metoder som har vært i bruk: i England for noen hundre år siden ble boligskatt beregnet er antall vinduer i huset (der var derfor hus ble bygget med få vinduer), i Nederland var det i en periode slik at skatten ble beregnet etter bredden på fasaden (der er derfor mange hus fra en viss periode er meget smale), og i Hellas var det i en periode slik at man ikke måtte betale boligskatt før huset var ferdigbygd (det er derfor svært mange hus der så uferdige ut, eierne lot være å fullføre siste trinn i byggeprosessen for å slippe å betale boligskatten).

Tilbake til vår nye norske skatt. Nå skal alle måle opp arealet, og man skulle tro at dette var enkelt. Men vi leser følgende i VG/Dine Penger:
”Nå må mange av landets boligeiere gjøre en jobb som vanligvis er forbeholdt takstmenn. Det kan by på problemer. Dette må du passe på når du måler opp arealet av boligen din.

Areal oppgis i kvadratmeter og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og bredden er på minst 60 cm. Deler med skråtak måles inntil 60 cm utenfor høyden 1,90 m.

Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.
Primære rom, P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

Sekundære rom, S-ROM Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som S-ROM; Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). …

- Presisjonsnivået på arealmåling som myndighetene krever er nesten umulig å få til, sier Arne M. Støbakk, administrerende direktør i Norges TakseringsForbund.

- Men vi mistenker at at skattedirektoratet har vurdert dette og at de godtar et visst slingringsmonn. 10 prosent avvik her og der er muligens greit, sier Støbakk til Dine Penger.

Også takstmann Nils-Erik Christiansen hos Bygg og eiendomsrevisjon AS mener at det ikke er enkelt for alle å måle riktig areal.

- For en amatør kan det være en del feller, både når det gjelder tolkning av regelverket og selve oppmålingen, sier takstmannen til Dine Penger.
- En takstmann er godt kjent med regelverket og beregningsmetodene som legges til grunn, og vi holdes ansvarlige dersom vi oppgir uriktige arealer, påpeker Christiansen.

Du vil bli bedt om å innrapportere boligareal, byggeår og boligtype.
De fleste boligeiere finner disse opplysningene i salgsoppgaver og takstdokumenter, mens noen må frem med målebåndet.” (sitat slutt).
Vi synes dette er latterlig. Her skal hver enkelt gå omkring i sin bolig, måle opp areal, men bare ta med de områder hvor takhøyden er over 0,6 meter, huske på å skille P-rom fra S-rom, osv. osv. Og hvorfor? For at staten skal få inntekter fordi politikerne tror at vi selv ikke kan skaffe oss helseforsikring og pensjonsforsikring og skoleplass for våre barn ved å betale for slikt selv.

DLF er imot all boligskatt, og vi vil avvikle den så fort vi får mulighet. Vi vil at folk skal bruke sin energi på verdiskaping og på å finne gode tilbud som passer dem selv, ikke på å oppfylle de stadig mer kompliserte og latterlige krav som det stadig voksende og kompliserende byråkratiet krever.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10026852