Nei til dommere med hijab

Styret i Domstoladministrasjonen har nylig vedtatt at dommere i norske rettssaler skal kunne bruke hijab som en del av/til dommeruniformen (” Dommere … skal ikke nektes å bruke hijab, eller andre religiøse eller politiske symboler”).

DLF er sterkt uenig i dette vedtaket. Dommere skal i sitt virke kun ta hensyn til norsk lov, og de skal ellers fremstå som fullstendig nøytrale. Hijab er et tøystykke som signaliserer støtte til radikal islam, og burde derfor ikke være tillatt som en del av noen av statens uniformer.
Staten har en del funksjoner hvor tjenestemenn og –kvinner benytter uniform: soldater og offiserer, politi, tollere. Alle disse tjenestegjør i uniform. Uniformen er en identifikasjon; å bære uniformen sier at man er på oppdrag for staten og skal håndheve lovverket. Dette betyr at det kun er lovverket og politiske vedtak som er – dvs. bør være - rettesnor for de handlinger som disse tjenestemennene utfører.

Da å supplere uniformen med et plagg som signaliserer støtte til en radikal politisk ideologi - radikal islam - er i totalt strid med dette, og det hele er da fullstendig meningsløst. La oss også ha sagt at ordet ”uniform” betyr ”lik” - et av poengene med uniform er at alle som bærer den skal ha akkurat den samme funksjon og den samme bekledning. Når noen begynner å bære et klede som signaliserer en personlig politisk oppfatning så blir dette bare merkelig.

Hvorfor er dette forslaget og vedtaket kommet? Kan begrunnelsen være at man ønsker å inkludere/integrere innvandrere? Det er mulig at dette er begrunnelsen, men den er i så fall fullstendig meningsløs.

For det første er ikke alle innvandrere muslimer. For det annet er det ikke slik at muslimer er pålagt å benytte hijab – det er kun en liten del av muslimene som benytter hijab. Hijab er et klede som symboliserer støtte til radikal islam og intet annet. Dessuten er det slik at kvinner og jenter blir tvunget til å benytte dette kledet av menn i sin familie. Å da tillate hijab for dommere er vanvittig, det er å støtte disse mennenes undertrykkelse av jenter og kvinner i sine familier.

Enda mer merkelig blir dette etter at regjeringen tidlig i 2009 ble presset til et pinlig tilbaketog etter at den opprinnelig hadde gått inn for et forslag om å tillate hijab som en del av politiuniformen.

Det standpunktet vi har innebærer at statens uniformer bør være nøytrale, dvs. at uniformene ikke må suppleres med objekter eller tøystykker som signaliserer personlige oppfatninger, og dette inkluderer religiøse oppfatninger. Enkelte private virksomheter har også uniformer - McDonalds, IKEA, Securitas, Oslo Taxi – og om disse skal tillate hijab eller andre politiske/religiøse symboler som ent supplement til uniformen bør være opp til dem.

Statens tjenestemenn og -kvinner bør i sitt virke fremstå kun som representanter for staten og lovverket, og ellers fremstå som fullstendig nøytrale. Dette er ikke forenlig med at politifolk, soldater og dommere bærer hijab.

.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7167679
http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm