To overraskelser?: Krekar og Wilders

Enkelte ble overrasket over et par av de sakene som var i nyhetene i forrige uke. Noen ble overrasket over at truslene fra mulla Krekar denne gangen var mer konkrete enn tidligere. Nå sa han på en hemmelig (?) pressekonferanse at dersom han ble drept etter å ha blitt sendt ut av landet da ville også for eksempel Erna Solberg blir drept hvis hun var den som var ansvarlig for å sende ham ut.

På document.no er uttalelsene gjengitt slik:
– Min død vil koste det norske samfunnet. Om for eksempel Erna Solberg kaster meg ut av landet og er årsak til at jeg dør, så vil hun lide samme skjebne, sa Krekar under en pressekonferanse torsdag.
– Jeg vet ikke av hvem. Ansar al-Islam, Al-Qaida, jeg vet ikke. Hvem som helst, sa Krekar, som tidligere ledet geriljaorganisasjonen Ansar al-Islam.
Pressekonferansen ble holdt i det internasjonale pressesenteret i Oslo, og norsk presse fikk ikke slippe inn, melder TV 2. Krekar vil ikke lenger snakke med norske journalister.
– Jeg har tre fiender: Høyresiden hos de norske styresmaktene, norsk etterretning og norsk media, sa Krekar.

(Siden dette var en hemmelig pressekonferanse og ingen i norsk presse kom inn, må vi regne med at heller ikke PST har noe opptak av det som ble sagt.)

Det er fastslått at Krekar er en fare for rikets sikkerhet og han er derfor utvist fra Norge. Men han kan ikke sendes tilbake sitt hjemland (Irak) fordi han der kan bli idømt dødsstraff for terrorisme, og Norge sender ikke forbrytere til land hvor de kan få dødsstraff, da er det bedre at de får gå fritt omkring i Norge.

I sin frigang i Norge har Krekar, som ledet terrororganisasjonen ansar-al-islam, gang på gang hyllet islamistiske terrorister, selvmordaksjoner, terror, og bin Laden. Men han får fortsatt gå fritt omkring i Norge fordi hans forbrytelser er så alvorlige at han kan bli henrettet dersom han blir sendt dit han egentlig hører til.

Men som sagt ble enkelte nå overrasket over uttalelsene på hans pressekonferansen; han uttalte at dersom han ble drept ville Erna Solberg, hvis hun var ansvarlig, også bøte med livet. Han har aldri tidligere vært så konkret i sine trusler, og dette kom som en overraskelse på enkelte. Dette er naturlig nok oppfattet som en direkte trussel mot Høyre-lederen, og har fått statsminisiter Stoltenberg til å komme med utspill om at Krekar skal sendes ut av Norge så raskt som mulig; andre har gått inn for at kriminelle utlendinger skal forvares i Norge.

Vi tror ikke noe av dette vil ha konkrete resultater. Stoltenbergs utsagn inneholdt kvalifiseringen ”så raskt som mulig”, men med dagens lov- og regelverk, og med dagens innarbeidede praksis, er det ikke mulig å sende Krekar dit han hører hjemme. Så vi vil nok måtte finne oss i å ha Krekar gående omkring i Oslo noen år til. Og tar vi feil så er det lite som vil glede oss mer.

Den andre overraskelsen er det gode resultat som Gert Wilders oppnådde i Nederland i valget i forrige uke. Hans parti fordoblet sin oppslutning, vil bli en maktfaktor i nasjonalforsamlingen, og er et sannsynlig regjeringsparti.

Dette til tross for all den motstand Wilders har møtt i alle etablerte fora: han er som kjent meget kritisk til islam, han omtaler islam som en fascistisk ideologi, og pga sine islamkritiske uttalelser står han nå for retten tiltalt for rasistisk uttalelser. Pressen har heller ikke være spesielt saklig i sine omtaler av ham.

Men Nederland har klart merket hva militant islam betyr; pga sin kritikk av islam er Theo van Gogh blitt drept med kniv på åpen gate, og Ayan Hirsi Ali ble utvist landet pga sin islamkritikk (den formelle grunnen var dog at hun hadde gitt en bagatellmessig feilopplysning i sine immigrasjonspapirer).

Til tross for motstanden; til tross for at alle etablerte miljøer har forsøkt å gi et skjevt inntrykk av hva Wilders står for, klarte Wilders å mer enn fordoble oppslutningen om sitt parti.

Men er det noen sammenheng mellom disse sakene? Ja, og sammenhengen er at eliten er ettergivende overfor krav fra islam og latterliggjør islamkritikere, mens folk flest ikke er like ettergivende.

At Krekar går fritt omkring i Oslo er en skandale, men det er helt i tråd med hva eliten i regjering, byråkrati, domstoler, presse og akademia foretrekker. Folk flest er ikke like ettergivende, og vil ha Krekar ut.

Men dette er ikke noe som er holdningen bare i Norge, vi har det samme i hele Vest-Europa. Og Nederland finnes det en politiker som stor sett og på en effektiv måte står for den mer folkelige holdningen overfor islam.

At eliten er overrasket over Krekars uttalelser og over Wilders’ fremgang viser bare at eliten ikke er helt oppdatert mht hva militant islam står for, og hva som rører seg blant folk flest. Folk flest er kritiske til islam, og det de er kritiske til er holdninger av de type som Krekar står for. Vi har stor forståelse for dette.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008583

http://www.document.no/2010/06/enter_mullah_krekar.html
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article317712.ece

http://www.document.no/2010/06/wilders_a_dutch_revolution.html

http://www.document.no/2010/06/the_lefts_strange_hostility_to.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3690320.ece