Så var turen kommet til Rinkeby

Rinkeby ved Stockholm har de siste netter vært plaget av uro, bråk, brannstifting, steinkasting mot politi og brannmenn, etc. Vi siterer fra en svensk avis om saken:

”Det första larmet kom till polisen redan vid halv sju i går kväll, då hade ungdomar brutit upp gatsten och lagt i högar. Tre timmar senare började en byggnad vid Rinkebyskolan att brinna. Det var startskottet för kravallerna. Kort därefter krossade någon fönstret på polisstationen och tände eld. – Det har brunnit här men vi lyckades släcka det själva, säger Mikael Eriksson. Sent i natt var situationen okontrollerad. Ungdomar tände eld på bilar, soptunnor och byggnader. En SL-buss som var på väg in i området attackerades och vittnen beskriver hur samtliga rutor i bussen krossades. – Det är en krigszon här ute, det regnar ner stenar, säger en person som vill vara anonym till Metro. Tidigt i morse brann det fortfarande i minst en byggnad, men brandkåren kunde under lång tid bara stå och se på. Polisen bedömde att hotbilden mot dem var för stor och kunde inte garantera deras säkerhet. – Så fort de rullar in blir de attackerade, säger Mikael Eriksson. Bilden bekräftas av Björn Hörnsten på Stockholms brandförsvar: – Just nu brinner det i skolan men vi kan inte göra något alls. Vi har tre brandstationer på plats och flera ledningsbilar som står och väntar på att vi kan gå in, säger han.”(sitat slutt).

Mange av de som har stått for dette bråket er innvandrere, men etter vårt syn er dette irrelevant, problemet, og løsningen, har intet med innvandring eller innvandrere å gjøre. Vi kommer tilbake til dette nedenfor.

Så vidt vi har forstått begynte dette med at noen unge voksne ønsket å komme inn på en avslutningsfest for 9-klassinger. De fikk ikke slippe inn, og startet med å lage bråk, politiet ble tilkalt og kom, politifolkene ble møtt med steinkasting. Deretter eskalerte det slik at nå er en ny skolebygning i Rinkeby brent ned. Dessuten har urolighetene nå pågått i fire netter.

De som har stått bak dette er unge voksne som er arbeidsløse og trygdemottagere. De er derfor frustrerte, noe som er lett å forstå. At de da kan stelle i stand det de nå har gjort i Rinkeby burde ikke overraske noen, spesielt etter at tilsvarende ting har skjedd en rekke steder i Europa de siste årene.

At slike ting skjer er forferdelig. Tenk bare på de store verdier som går tapt i branner: når skolebygninger brenner ned så går verdier for titalls millioner tapt.

Men hva skal man gjøre for at slikt ikke vil skje igjen? For det første må politiet finne de som står bak steinkasting og brannstifting, så må de stilles for retten og idømmes strenge straffer. Ettergivenheten overfor kriminelle, som etter vårt syn er det alvorligste her, må opphøre. For det annet er det ille at unge mennesker går på trygd; å være trygdemottager er enten passiviserende, eller det fører til at man finner på ugang: det er ikke for ingenting at det heter ”lediggang er roten til alt ondt”. Å la unge gå på trygd er å sløse bort den energi og den arbeidskraft som de har og som kan være svært nyttig dersom den blir godt anvendt. For det tredje må altså disse unge inn i arbeid.

Hvordan kan man få dette til? Det er kun én måte man kan få dette til på: Trygdene må fjernes (for de som nå mottar trygd må dette skje gravis over en periode), og arbeidslivet må dereguleres slik at det blir lettere for disse å komme i jobb.

Ved at trygden fjernes vil disse som nå mottar trygd bli nødt til å finne seg en jobb. Ja, det kan være vanskelig å få seg en jobb i dag, men dette skyldes i stor grad statlige restriksjoner på de som inngår arbeidsavtaler (lover som bestemmer arbeidsbetingelser, arbeidstid, lønn, etc.).

Arbeidslivet må dereguleres slik at det er liten risiko å ansette en ny person. I dag er det vanskelig å si opp folk, og derfor er det også vanskelig for arbeidsgivere å ansette folk - ansetter de en som fungerer dårlig er det vanskelig å bli kvitt vedkommende, og derfor kvier de seg for å ansette nye folk. Videre er det slik i dag at statlige reguleringer kan føre til nedgangstider, og hvis det da er vanskelig å si opp folk så vil også dette føre til at arbeidsgivere kvier seg for å ansette folk. Men dersom dette altså blir mer fleksibelt vil det bli lettere for arbeidssøkende å komme seg i jobb.

Videre må avlønningssystemene bli fleksible; noen av de som vil inn i en jobb er kanskje ikke så produktive til å begynne med, og de er derfor ikke verd så høy lønn. Da må det være mulig å gi dem en lav lønn til å begynne med.

Alt dette summerer seg opp til at alle reguleringer av ansettelsesforhold, avlønning og arbeidsbetingelser må fjernes.

Så det som må til for å få slutt på slike ting som skjedde i Rinkeby er følgende: de skyldige - i steinkasting, i brannstifting - må idømmes strenge straffer, muligheten til å gå på trygd må fjernes, og arbeidslivet må bli fleksibelt.

Kun dette kan føre til at det som skjer i Rinkeby, og tilsvarende ting som har skjedd en rekke andre steder, ikke vi gjenta seg. Slik vi ser det er dette den eneste løsningen.

Vil den bli gjennomført med det første? Neppe, snarere tvert i mot. Det som sannsynligvis vil skje er at man synes synd på de som har satt fyr på skolebygninger og kastet stein på politiet, og at man derfor vil dulle med dem i enda større grad enn man har gjort hittil, dvs. man vil i enda større grad tilgi de kriminelle, man vil sette i verk enda flere offentlige tiltak og støtteordninger, og derved gjøre deres kravmentalitet enda sterkere. Dette vil bare gjøre vondt verre.

Og derfor vil slike ting som skjedde i Rinkeby sannsynligvis bare øke i omfang i velferdsstatene i Vest-Europa i årene fremover.
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2010/06/rinkeby_-_en_krigssone.html

http://www.dagbladet.no/2010/06/09/nyheter/stockholm/opptoyer/utenriks/1...