Gaza-konvoien

Den israelske hærens (IDF) aksjon mot en konvoi med skip med det som hevdes å være nødhjelp til befolkningen i Gaza, en aksjon som endte med at innpå 20 av de som var om bord på skipene mistet livet, har møtt sterk kritikk over hele verden.

Men hva var det som egentlig skjedde? En konvoi med skip med forsyninger hadde bestemt seg for å seile inn til Gaza til tross for at området er blokkert av IDF. Skipene ble varslet om at de ikke ville få lov til å seile inn til Gaza. De fikk også beskjed om at Israel kunne lede skipene til en havn i Israel, losse forsyningene og frakte dem inn i Gaza etter en inspeksjon som skulle kontrollere at forsyningene ikke inneholdt våpen, etc.

(La oss skyte inn her at det ikke er mangel på forsyninger i Gaza; Israel kjører daglig inn store mengder av ulike typer forsyninger til befolkningen.)

Til tross for ordren om å stanse fortsatte skipene, og IDF bestemte seg for å sende soldater om bord. Disse soldatene var bevæpnet, men allikevel gikk enkelte av de sivile som var om bord på skipene til angrep på soldatene med økser, kniver og jernstenger. I kaoset som oppstod svarte noen av soldatene med å skyte, og det endte med at ca 20 personer mistet livet.

En slik stridssituasjon er alltid kaotisk og uoversiktlig, og etter en totalvurdering kan vi ikke se at IDF gjorde noen feil her. Soldatene ble angrepet, og det er da rimelig at de forsvarer seg. Det er beklagelig at noen av de som var om bord mistet livet, men dette ville ha vært unngått dersom ingen hadde gått til angrep på soldatene.

Videre er slike aksjoner - å frakte nødhjelp til Gaza - helt unødvendig; det er ikke mangel på forsyninger i Gaza.

Området er en krigssone, og det å sende sivile inn i et slikt område er helt uansvarlig.

Grunnen til at Gaza er blokkert er at det stadig kommer angrep fra Gaza inn i Israel, og israelske myndigheter har all rett til å gjøre det som er nødvendig for å stanse disse angrepene, og dette inkluderer at de har rett til å hindre at våpen, sprengstoff og bomber blir smuglet inn i Gaza. Dersom innbyggerne i Gaza vil ha fred og en opphevelse av blokaden så kan de bare stanse angrepene mot Israel. La oss også ha sagt at området ikke er okkupert av Israel, Israel trakk seg ut av Gaza for et par år siden. Resultatet er blitt at området preges av borgerkrigslignende tilstander mellom Hamas og andre grupper.

La oss oppsummere: det var uansvarlig av de som sto bak konvoien å sende sivile inn i en krigssone, det var uansvarlig å ikke adlyde IDFs ordre om å stanse, og det var uansvarlig å gå til angrep på soldatene.
.
.
.
.
.
http://www.youtube.com/watch?v=JvS9PXZ3RWM

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008060

http://www.dagbladet.no/2010/05/31/nyheter/gaza/vestbredden/palestina/ha...

http://www.dagbladet.no/2010/06/01/nyheter/utenriks/israel/gaza/aksjon/1...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008055

http://www.antisemittisme.no/articles/7432.htm

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3897076,00.html

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=176209

http://news.yahoo.com/s/afp/20100528/wl_mideast_afp/mideastconflictgazah...

http://www.antisemittisme.no/articles/7432.htm

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=17685

http://www.document.no/2010/05/idfs_opptak_fra_luften.html

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=177040

http://mypetjawa.mu.nu/archives/202683.php