Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en lengre artikkel om konspirasjonsteorier. Artikkelen hevder at det er en grunnleggende sammenheng mellom konspirasjonsteorier og et bestemt politisk grunnsyn. Denne tesen er begrunnet gjennom en grundig analyse av innholdet i og begrunnelsen for noen av de største konspirasjonsteoriene fra de siste tiår. Og bare for å ha nevnt konklusjonen: alle disse teoriene - at det var Bush & co som sto bak angrepene 11. september 2001, at president Kennedy ble drept av CIA, at Obama har en helt annen agenda enn han selv sier - er feil.

Bladet inneholder også et svar fra Petter Sandstad til en artikkel om finanskrisen i forrige utgave av LIBERAL. Sandstad imøtegår noen av punktene i Brook og Epsteins artikkel om finanskrisen; han hevder at den teorien de bygger på, den østerrikske teorien, på visse punkter er feil, og at en korrekt forklaring må være mer i samsvar med teoriene til Jean-Baptiste Say.

LIBERAL inneholder også et par nyhetskommentarer, og et dikt, ”Til Bonden!”, hentet fra Søren Jaabæks avis Folketidende.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer og abonnenter som er à jour med betaling av medlemskontingent/abonnement.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.