Strømpriser og politikk

Energiminister Terje Riis-Johansen ønsker lavere strømpriser, og vi støtter ham i dette. Men hans forslag for å oppnå dette, slik det ble fremstilt på NRKs nyhetssending i morges, ser noe annerledes ut enn vårt.

Han er spesielt opptatt av at folk i distriktene betaler mer i nettleie enn folk i sentrale strøk gjør, og hans løsning er å øke nettleien for de som bor sentralt og så bruke denne merinntekten for å subsidiere nettleien for de som bor i distriktene.

Det Riis-Johansen er opptatt av er altså primært å avlaste de som bor i områder hvor hans eget parti – Senterpartiet – står sterkt.

Ja, det var i vinter til dels store forskjeller på nettleien i sentrale strøk og i distriktene – i sentrale strøk kan flere dele på samme kostnad. Men på andre områder er det annerledes. F.eks. er boligprisene som regel høyere i sentrale strøk. Så det er ikke slik at folk i sentrale strøk alltid kommer billigere ut enn folk i distriktene. Den enhver bør gjør er å velge mellom de totale pakkene som byr seg (det er fordeler og ulemper ved alt), og så bør man velge den totalpakken som passer en selv best. Å gjøre som politikere i dag gjør; å ta enkeltdeler ut av totalpakken og så endre på dem for å tilfredsstille visse velgergrupper, for eksempel ved å øke noens strømpriser og å senke andres; er etter vårt syn meningsløst og skadelig. Hvis dette forslaget går igjennom, noe det neppe vil gjøre, vil kanskje andre politikere si at folk i distriktene har så lave boutgifter at vi bør øke dem og bruke merinntekten for å subsidiere husleiene til de som bor i byene. Bare for å ha sagt det så er DLF imot alle slike omfordelingsordninger.

Etter vårt syn er Terje Riis-Johansens forslag politikk på sitt verste: han går inn for noe som vil favorisere hans egne velgere – Senterpartiet står sterkt i distriktene – og som vil legge byrder på folk som aldri vil stemme på Senterpartiet.

Hvis han virkelig vil ha lavere strømpriser bør han sørge for å øke kapasiteten på strømproduksjon ved å fjerne hindringer, for eksempel ved å tillate atomkraft, han bør sørge for å privatisere de kraftverk som i dag er offentlige (de fleste kraftverk er eid av kommuner som bruker folks strømbruk som en ekstra beskatningskilde), la private overta distribusjonen fra Statnett, og ta vekk de enorme offentlige avgiftene som i dag utgjør hoveddelen av strømprisen og derved av folks strømutgifter.

Dette ville virkelig gjøre strømmen billigere, men det ville også ta penger og makt fra politikerne og gi den tilbake til folk flest, og derfor vil ingen av de andre partiene støtte dette.