Rase og politikk

De fleste har vel fått med seg at Harald Eias NRK-serie ”Hjernevask” har stilt enkelte plagsomme spørsmål til norske forskere, og at han har fått en del overraskende svar.

Vi har kun sett det foreløpig siste program i serien, og skal ikke kommentere det som skjedde i de fem første (og som vel handlet om slike ting som biologi og kjønnsroller). Men vi skal si noen få ord om temaet i det programmet som ble sendt sist mandag.

Temaet var ifølge NRKs nettside ”Populærvitenskap om biologi og samfunn. Er vi født sånn eller blitt sånn - hvorfor oppfører vi oss slik vi gjør? I kveld om rase - finnes det genetiske forskjeller mellom ulike folkeslag, og hvor store er forskjellene mellom oss? Harald Eia finner ut om det er arv eller miljø som gjør at vi er blitt som vi er blitt.”

La oss aller først si at i den siste setningen begås en logisk feil som kalles et ”falskt alternativ”: i spørsmålet ”Er det arv eller miljø som gjør at vi er blitt slik vi er blitt?” setts opp kun to alternativer, selv om det finnes flere - det er dette som gjør at det er et falskt alternativ. Det som gjør at vi er blitt slik vi er blitt er våre valg, så det alternativ som mangler er fri vilje.

Men tilbake til programmets tema. Eia hadde funnet frem forskere som sa at gjennomsnittsintelligensen for ulike raser varierer. Det er ifølge disse forskerne slik at dersom man undersøker intelligens i flere store grupper – europeere, jøder, arabere, afrikanere, og kanskje også lager enda finere inndelinger enn dette, så vil gjennomsnittet variere. Noen grupper har altså ifølge disse forskere høyere gjennomsnitts- IQ enn andre. Andre forskere kom også til ordet, og disse sa i hovedsak bare at forskning som ga slike resultater var feil.

(Det virker også som om enkelte i programmet hadde problemer med å forstå hva intelligens er, så la oss da bare si at intelligens er evnen til mentalt å håndtere abstraksjoner. Og ja, IQ er et dårlig mål på intelligens, men det er allikevel et mål.)

Vi har selvsagt ikke ressurser til å etterprøve denne forskningen, så vi skal ikke si noe om hva om er rett og hva som er galt. Det vi skal si er at i alle relevante sammenhenger er slike gjennomsnitt fullstendig irrelevante. Grunnen til dette er at vi alltid har å gjøre med individer, og et individ har bestemte egenskaper som kun tilhører vedkommende, og hva som er gjennomsnitt for den gruppe personen måtte tilhøre er fullstendig irrelevant.

Men rasisme, troen på at medlemmer av menneskegrupper (vanligvis delt inn etter hudfarve) har karakteregenskaper som er bestemt av den gruppen de tilhører, er en vanvittig ide. Vi er enige med filosofen Ayn Rand som treffende sa at ”rasisme er den mest primitive form for kollektivisme”.

Kollektivisme går ut på at man betrakter gruppen som det primære, og at individer primært betraktes som en mer eller mindre utbyttbar representant for eller manifestasjon av gruppen. (Med ”utbyttbar” menes at det innen kollektivismen er nærmest likegyldig hvilken representant for gruppen man har med å gjøre; det som er det viktige ved vedkommende er den gruppen han representerer og ikke personens individuelle egenskaper.)

Individualismen sier at man skal vurdere hvert individ på basis av de egenskapene vedkommende har, og da vil som nevnt hvilken gruppe vedkommende tilhører vare totalt irrelevant.

Vårt hovedpoeng er at for en individualistisk politikk så er rase (påstått biologiske forskjeller mellom menneskers karakteregenskaper) fullstendig irrelevante.

For kollektivistiske ideologier er derimot slike ting alfa og omega.
DLF, partiet for individuell frihet, har derved som sitt grunnlag en ideologi som er den eneste basis som kan være grunnlag for en fullstendig ikke-rasistisk politikk.
.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/programmer/sider/hjernevask/