Hva vil de konservative gjøre med Obamacare?

Vil de konservative gjøre som de har gjort så mange ganger før og svikte når det gjelder? Vil de løpe fra all sin retorikk og slutte seg til sine tidligere motstandere? At de som regel har gjort dette har vi opplevd så mange ganger at vi ikke lenger har noe særlig håp om at de vil gjøre det riktige og forsvare friheten når de har mulighet til det.

Flere ganger har vi hatt visse forhåpninger til konservative politikere (om at de ville øke individets frihet ved deregulering, reell privatisering, skattelettelser, osv.), men praktisk talt alltid har de gjort det motsatte. Det har de siste tiår vært et par konservative politikere som har vært noenlunde gode – Margareth Thatcher og Ronald Reagan - men alle andre har skuffet oss svært: John Major, George Bush sr og jr, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Arnold Schwarzenegger, for bare å nevne et lite utvalg.

Men hva vil skje i USA etter de kommende valg i november? Som kjent er Obama blitt meget upopulær pga den sterkt venstreorienterte politikken han har ført (”ObamaCare unpopular, Obama increasingly so” er en typisk avisoverskrift), men til tross for dette har han presset igjennom en rekke forslag som har hatt flertall i Kongressen, men som har liten oppslutning i befolkningenog ingen opplsutning blant republikanerne. Tidligere er store reformer blitt gjennomført med bred partipolitisk støtte (slik som for eksempel Folketrygden i Norge, som ble gjennomført med støtte fra alle partier på Stortinget). Men Obamas helsereform er blitt gjennomført til tross for sterk motstand fra befolkningen, til tross for full motstand fra republikanerne, og samtidig som en rekke demokrater som har vært på valg har tapt sine plasser pga den støtte de ga til Obamas helsereform.

Nå ligger det an til at demokratene i de neste valg vil gå på historiske nederlag. Og hva vil Republikanerne gjøre da, etter at de har fått flertall.

La oss før vi går videre skyte inn at Obamas helsereform vil gi amerikanerne et dårligere og dyrere helsetilbud enn det de har i dag. Ja, det amerikanske helsevesenet er på mange vis dårlig, men dette er pga den enorme offentlige innblandingen. Det som trengs for å gi amerikanerne et bedre helsetilbud er en fullstendig deregulering, slik at individer kan kjøpe de forsikringer de ønsker uten at de er underlag kompliserte og svært fordyrende føringer og pålegg fra det offentlige.
Vi gjengir et sammendrag av en historie som fortelles i Fortune (link nedenfor):

“A week ago, a good friend—let's call him Anthony—related a remarkable story about shopping for health insurance in two states, New York and Arizona.

For Anthony and millions of other consumers, New York represents the ultimate nightmare for finding affordable coverage, pairing outrageously high prices with a tiny roster of offerings. [Dette er fordi forsikringsmarkedet I New York er kraftig regulert av delstatsmyndighetene.] By contrast, Anthony found fabulous bargains and a rich variety of policies in Arizona's desert sun. [Markedet i Arizona er langt midre regulert.]

So it would be wonderful for folks like Anthony if the historic health-care reform law scuttled the rules that created the disaster in New York, and made America's insurance markets a lot more like Arizona's.

But amazingly, the bill [Obamacare] imposes a New York-style regime on the rest of the nation, then makes a gigantic bet that the results won't mimic those of the Empire State.“

Men tilbake til Republikanerne. Et meget stort antall Republikanske kandidater har nå sluttet seg til ”The Repeal Agenda”. http://article.nationalreview.com/430853/pledging-to-repeal/duncan-currie

Vi siterer fra en artikkel om dette:
”The same day that President Obama signed health-care reform, Sen. Jim DeMint introduced legislation to repeal it. “This fight isn’t over yet,” vowed the South Carolina Republican. “The American people cherish their freedom and will defend it this November.” His bill, which has 14 other Senate co-sponsors, may seem quixotic; it obviously won’t pass anytime soon, and the GOP is divided on how exactly “repeal” would work. Yet the broader movement that DeMint has championed may play a significant role in the 2010 elections.

Back in mid-January, well before the House of Representatives approved Obamacare, the free-market Club for Growth (CFG) began asking federal lawmakers, candidates, and ordinary citizens to pledge their support for a repeal-and-replace strategy. As of Thursday afternoon, 67 incumbent House and Senate members had signed the CFG’s online “Repeal It” pledge, along with 287 official candidates. None of them are Democrats (no surprise there), but the Republican signatories include moderates and conservatives alike. …”

Som senator Paul Ryan sa det: “If they [Republicans] don't repeal ObamaCare, they are doomed forever to be mere tax collectors and administrators of the welfare state,”

Minoritetsleder i Representantenes hus John Boehner—som vil bli Speaker når republikanerne får flertall antagelig etter valgene i november – sier at "repealing this bill has to be our No. 1 priority."
Noe overraskende er det at “Repeal It “-kampanjen har bred støtte blant republikanerne. Mer enn 300 republikanske kandidater har allerede erklært støtte til den.

Så man kan ha forhåpninger til de konservative. Men vil de skuffe oss enda en gang? Bare fremtiden vil vise dette.

Men det er stor motstand mot Obamas helsereform, og den er svært velbegrunnet.

Det er et bredt folkelig opprør mot Obamas reform, og republikanerne har gått så langt som å si at de vil oppheve hele greia når de får mulighet til det. Vi kan håpe, men konservative politikere har skuffet oss så mange ganger av vi er i tvil om de denne gangen virkelig vil stå løpet ut og oppheve ”Obamacare”. Hvis de gjør som de har gjort så mange ganger tidligere vil de bare gjennomføre noen kosmetiske endringer slik konservative har for vane å gjøre når de tar over etter sosialister. Og amerikanere vil da få et helsevesen som blir dårligere og dårligere, slik offentlige tilbud alltid blir.
.
.
.
.

.

http://www.realclearpolitics.com/articles/2009/12/10/the_sheer_arrogance...

http://www.realclearpolitics.com/politics_nation/2010/04/srlc_health_car...

http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/91619-boehner-repealing...

http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/beltway-confidential/no-...

http://www.realclearpolitics.com/epolls/other/obama_and_democrats_health...

http://money.cnn.com/2010/04/09/news/economy/healthcare_insurance_afford...