Obamas helsereform: en bjørnetjeneste

President Obama fikk omsider, ca ett år forsinket i forhold til de opprinnelige planer, igjennom sin sosialisering av det amerikanske helsevesenet. Dette er en kolossal bjørnetjeneste, ikke bare for det amerikanske folk, men også for Obama og hans parti Demokratene.

Sosialiseringen er meget upopulær i USA, noe som klart vises i den sterke Tea-Party-bevegelsen, i det at Republikanere har vunnet en rekke valg i året etter et Obama tiltrådte som president, og i det faktum at Obamas popularitet synker jevnt og trutt på meningsmålingene.

Dette vil sannsynligvis føre til at Demokratene går på et kraftig valgnederlag i november, da 36 senatorer og alle medlemmene i Representantenes hus står på valg.

Reformen har som sagt møtt stor motstand, men Obama klarte å få den igjennom ved hjelp av de vanlige hestehandler-tricks som er en uunngåelig del av blandingsøkonomien: den ene politikeren sier til den andre at ”jeg stemmer for ditt forsalg hvis du stemmer for mitt”, noe som i praksis fører til at en rekke forslag som hver for seg har liten støtte allikevel får gjennomslag.

Et par eksempler: enkelte Demokrater var imot forslaget fordi den ville kunne føre til at statlige penger kunne bli brukt til å utføre abortinngrep. (Det er abortmotstandere også blant Demokratene.) Obama laget da et unntak (en ”executive order”) for dette, et unntak han for øvrig kan oppheve når som helst. Dette var eneste måten han kunne få støtte til forslaget fra både aborttilhengerne og abortmotstandene blant Demokratene. Obama fikk også overtalt enkelte representanter til å støtte forslaget ved å lage særunntak for noen delstater, eller ved å bevilge ekstra penger til offentlige tiltak i andre delstater.

(Ja, dette er ille, men det er slik all politisk innblanding i økonomien skjer.)

Her finner man en artikkel om noen av disse hestehandlene: http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870377550457513613381421000...

Men viktigst er at dette vil være skadelig for amerikanerne. Enkelte amerikanere, de som støtter reformen, tror nå at de vil få enkel tilgang til billige eller gratis helsetjenester. Dette vil ikke skje. Det som vil skje er at helsetilbudet vil bli preget av køer, ventelister, dårlige leger, sommel og rot – akkurat slik man finner det i de land som har et offentlig helsetilbud, som for eksempel England og Canada. (Ja, det norske tilbudet fungerer noenlunde godt, men dette er pga de enorme ekstrainntektene vi har pga oljen. Uten disse hadde norsk helsevesen vært elendig.)

Mange leger er imot denne nye ordningen og det er liten grunn til å tro at de uten videre vil bøye seg for alle de enorme reguleringer og skjemaer og rapporteringsregler som nå kommer; enkelte vil kanskje trekke seg ut av det offentlig systemet og kun ta private pasienter (slik også enkelte norske leger gjør for å slippe alt byråkratiet som følger med de offentlige ordningene), noen vil dra til utlandet – for eksempel til Bahamas, som ligger 30 min med fly fra USA, og begynne å behandle pasienter der.

Noen delstater mener at Obamas reform er grunnlovstridig, og dette vil føre til en mengde rettssaker i den kommende tiden, og rettssaker i USA tar iblant meget lang tid.

Videre vil kostnadene ved dette programmet bli astronomiske. Og USAs økonomi er allerede i store problemer pga politikernes kolossale overforbruk av penger.

Hva vil skje fremover? Enkelte republikanere har sagt at de i neste runde vil gå til valg på å oppheve hele loven. Vi tror dette er lite sannsynlig; konservative har alltid godtatt de sosialiseringer som de som er enda mer venstreorienterte har innført. De vil antagelig kun si at de skal forandre for å bevare, dvs. at de skal effektivisere og strømlinjeforme de offentlige ordningene slik at de vil fungere bedre, men alle burde nå ha lært at dette er umulig, offentlig tilbud blir nødvendigvis stadig mer kostbare, stadig mer byråkratiske, og gir et stadig dårligere tilbud. Dette gjelder skole og pensjoner og veier og alt annet - inkludert helsetilbud.

Ja, det amerikanske helsetilbudet var dårlig før denne reformen. Men det som nå skjer er mer av det samme, det amerikanske tilbudet var dårlig pga statlig innblanding og regulering.

Det som må til for å få et godt tilbud er en fullstendig deregulering og privatisering. Kun dette kan gi et helsetilbud som stadig blir bedre og som vil kunne gi flere og flere stadig bedre tilbud.

Denne reformen, som noen amerikanere og mange nordmenn tror er et stort fremskritt som vil gjøre livet bedre for mange amerikanere, vil egentlig gjøre vondt langt verre. Reformen gjør dem ikke en tjeneste, den gjør dem en bjørnetjeneste (som ikke er en stor tjeneste, men en tjeneste som virker mot sin hensikt og som er skadelig for dem den er ment å hjelpe.)

.
.
.
.
.

.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3576159.ece

http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2010/0322/Attorneys-general-in-11-s...

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/21/AR201003...

http://blogs.usatoday.com/oped/2010/03/opposing-view-it-must-be-repealed...

http://www.theobjectivestandard.com/issues/2007-winter/moral-vs-universa...