Et nødvendig første skritt som ikke vil bli tatt

Velstand er bra. At man har i første omgang mat og klær og hus er en god ting, men at man også har tilgang til slike ting som bil, hytte, mobiltelefon, HDTV, mulighet til reiser og til å delta i kulturopplevelser, samt helsetjenester og pensjoner, og gadgets som GPS og iPhone - alt dette er bra og godt og moralsk høyverdig (standarden for å avgjøre hva som er moralsk godt er om det virkelig gjør menneskers liv bedre). Vi i DLF mener at flest mulig bør ha tilgang til alt dette og mer til.

Men slike ting ligger ikke klare til avhenting naturen, de må skapes, produseres, vedlikeholdes. Alle som jobber produktivt holder på med slik, de lager eller vedlikeholder eller distribuerer slike nyttige ting.

Men for at de skal holde på med slikt må de belønnes. Og belønningen er penger, dvs. det som sørger for velstand i et samfunn er at de som skaper velstanden belønnes med penger.

Dessverre er der slik at politikerne (dvs. de sosialdemokratiske) kjemper imot dette. I alt de gjør så arbeider de for å ta penger fra de som jobber produktivt, og å gjøre de produktives virksomhet vanskeligere (ved beskatning, skjemavelde og byråkrati), og å gi pengene som de har tatt far de produktive til folk som arbeider mindre effektivt eller ikke i det hele tatt.

Mao., høy skatt og stort byråkrati og generøse støtteordninger ødelegger velstand.

Noen forstår dette til en viss grad, og det kommer iblant forslag som ser ut til å bygge på noen av disse innsiktene.

Vi siterer fra e24: ”Krever stillingskutt i staten”
”Sp krever en milliardhestekur i neste års statsbudsjett: Kutt antall stillinger i departementer og direktorater, halvering av konsulentbruken og full ansettelsesstopp.

Statsrådene må kutte i sitt eget mannskap i departementene, og ikke bare kreve kutt i kommuner og tjenesteproduksjon, krever parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Staten har vokst veldig, og kostnadene har vokst. Vi vil se om vi kan kutte antall stillinger og innføre ansettelsesstopp i staten. I tillegg vil vi gjøre som Gordon Brown har gjort i Storbritannia, vi vil halvere bruken av eksterne konsulenter, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

I dag starter de beinharde forhandlingene om neste års statsbudsjett, når regjeringen møtes på Thorbjørnrud.

Slagsvold Vedum sier at kutt i byråkratiet vil være et av kravene fra Sp, og viser til at:

•Det har blitt 12.000 flere stillinger i staten de fire siste årene.

•I tillegg kommer helseforetakene, der direktørsjiktet har est ut.!.Konsulentbruken i NAV kostet 1,3 milliarder kroner i 2009, Jernbaneverket og Statens veivesen brukte 1,5 mrd. på konsulenter i 2007.

•Informasjonsavdelingene i departementene har økt fra 87 personer for syv år siden, til 120 i dag, ifølge Aftenposten.

- Jeg tror det kan være snakk om milliardbeløp som kan spares. Dette vil være langsiktige innsparinger.

Ansettelsesstopp vil ikke gi så store innsparinger første året, men det er de langsiktige virkningene som teller, sier Slagsvold Vedum.

- Vil du si opp folk?

- Det er et sterkt stillingsvern i staten, og slik bør det være. Tidligere nedbemanningsprosjekter har vært kostbare, og det er ikke gunstig. Men det går mange personer inn og ut hele tiden, så det er mulig å kutte smart, sier Slagsvold Vedum.

Han mener det er for mange «papirflyttere» som lønnes av staten.

- Jeg er kritisk til at informasjonsavdelingene rundt en statsråd vokser så mye: Har man behov for så mange? spør Slagsvold Vedum.

- Selvfølgelig trenger man konsulenter når man skal utrede en tunnel eller en vei. Men å betale konsulenter for å hjelpe Berit Kjøll i Aker-saken for eksempel, det havner i andre enden av skalaen, sier Slagsvold Vedum.

Parlamentarisk Ap-leder Helga Pedersen ønsket i går ikke å kommentere uttalelsene til sin kollega i Sp. (sitat slutt).

Naturlig nok vil ikke parlamentarisk leder i Ap kommentere dette.

Vi i DLF vi si at dette er et bitte lite første kritt. For å komme på rett kjøl er det mange slike skritt, og de må også være mye større enn dette, for å kunne rette opp den katastrofale utviklingen vi har (Norge er dog bedre stelt enn andre land som har ført tilsvarende politikk, for eksempel Hellas, pga oljeinntektene).

Men en slik omlegging som den noe innsiktsfulle og meget optimistiske Sp-politikeren foreslår vil ikke komme på tale denne gangen heller.

Så utviklingen vil nok fortsette i samme negativere retning som har skjedd de siste tiår. Hvordan vil utviklingen bli? Jo, velstanden vil synke, dvs. tilgangen på, muligheten til å skaffe seg, goder av den typen vi nevnte innledningsvis vil bli dårligere, dvs. færre vil få mulighet til å skaffe seg de tingene vi alle setter så stor pris på. Og dette er ille.
.
.
.
.
.

.

http://e24.no/makro-og-politikk/article3563672.ece#AF

http://vegardmartinsen.com/skatt.html