Konkret forfall

Politikere lever av å bruke penger, andres penger, og sier at de bruker dem til fellesskapets beste. Men egentlig går pengene i hovedsak til områder som er slik at politikerne kan få stemmer av det – det er stemmer å hente på å bruke penger på nye ting: nye broer, nye veier, nye støtteordninger, nye viktige forskningsområder som klima, osv., eller på områder hvor det er problemer og hvor alle tror at mer penger vil løse problemene: skolen, helsevesenet, eldreomsorgen, osv. Men det er som regel få stemmer å hente på å bruke penger på nødvendig vedlikehold.

Og hva fører dette til? Vi siterer fra et oppslag på nrk.no

”Trenger 800 milliarder kroner til vedlikehold.
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gått gjennom bygg og anlegg til en samlet verdi av 4.000 milliarder kroner, og konklusjonen er at det er store etterslep innen åtte av elleve områder.

– Vi mener det er alvorlig fordi det skyldes årelang forsømmelse av samfunnets hovedpulsårer, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF til Dagens Næringsliv.

De to områdene som får definitiv styrk-karakter, er jernbane og avløpsanlegg. Her anslås etterslepet til henholdsvis 200 milliarder kroner og 110 milliarder kroner.
Bare lufthavner, avfallsanlegg, energiproduksjon og energidistribusjon gis godkjent karakter hva dagens standard angår.

For oppgradering av kommunale bygg anslås etterslepet for nødvendig oppgradering til 300 milliarder kroner, for riksveier det samme, mens helsebygg trenger 25 milliarder kroner for å bli oppgradert til god standard.” (sitat slutt).

Det finnes altså et etterslep i nødvendig vedlikehold på viktige felter som innpå 1000 milliarder kroner. Bare for å angi størrelsen så tilsvarer dette omtrent et helt statsbudsjett.

Vel, det er slik det må gå i velferdsstaten. Pengene som tas inn i skatter og avgifter går i hovedsak til tiltak som kan gi politikerne stemmer, dvs. tiltak som syns. Å bruke penger på ting som ikke synes, som for eksempel vedlikehold av vann- og avløpssystemene, det er ikke noe å slå i bordet med i en valgkamp; intet parti vil gå til valg på å prioritere vann- og avløp fremfor bedre skole, bedre eldreomsorg, et mer effektivt helsevesen, opprydding i NAV. De vil ikke klare noen av disse tingene heller, men dette er oppgaver hvor folk kan overbevises om at de vil få se synlige resultater etter at politikerne har gjort det de lover å gjøre.

Resultatet av alt dette? Så lenge vi har velferdsstaten vil slike nødvendige oppgaver gå for lut og kaldt vann.
.
.
.
.
.
.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/okonomi/trenger-800-milliarder-til-v...

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7031305