Interessante paralleller

”Sammenlikner Varg Vikernes med Knut Hamsun. Begge er store kunstnere, ifølge Håvard Rem” leser vi i Dagbladet 10/3. Artikkelen fortsetter:

”I kveldens «Lydverket»-sending trekker den bokaktuelle forfatteren Håvard Rem paralleller mellom Knut Hamsun og Varg «Greven» Vikernes.

- Jeg tenker på Vikernes' posisjon som musiker og deres ideologiske fellespunkt, men også landene Vikernes har en høy anseelse i, som Tyskland og Russland, er de samme som Hamsun hadde suksess i, sier Rem under sendingen.

Det er knapt mulig å snakke om Knut Hamsun i dag, uten at debatten også sporer inn på forfatterens forkjærlighet for nazismen. Det til tross - svært mange nordmenn har også fine ting å si om Hamsuns arv, spesielt den som befinner seg mellom bokpermer.

Fullt så fasettert er neppe debattene folk flest måtte ha om Vikernes, som nylig ble sluppet ut av fengsel etter å ha sonet for tre kirkebranner og drapet på Mayhem-gitarist Øystein Aarseth.

Ifølge Rem, som er aktuell med boka «Infødte Skrik» om norsk black metal, har Vikernes en høy stjerne i internasjonal sammenheng.

- Gjennom mine reiser jorden rundt, så er vel han den [blant norske metalartister, red.anm.] som har den høyeste standingen. Ikke bare som kultfigur, men like mye av musikalske årsaker, sier Rem til Lydverket.

Etter TV-opptaket du kan se i kveld, trakk Rem overfor Lydverket paralleller mellom Hamsuns klassiker «Markens Grøde» og Vikernes' skepsis til det moderne samfunnet:

- Vikernes har flyttet til et bruk i Telemark, og både Hamsun og Vikernes er skeptiske til det moderne samfunnet. Samtidig viser de begge vilje til å provosere. Kanskje er det vi nordmenn som produserer slike. … Rem karakteriserer Vikernes som en stor kunstner, til tross for sitt politiske ståsted - akkurat slik det var med Hamsun.

- De som misliker den sammenligninga, misliker det fordi de liker Hamsun. Men ingen går helt god for alt Hamsun står for. Om Vikernes kommer til å stå igjen som like stor som Hamsun etter sin død, er jo litt tidlig å si, men vi kan ikke se bort i fra det, mener Rem.

Forrige uke vakte forøvrig Rem oppsikt da han i NRKs «Bokprogrammet» ikke ville ta avstand fra kirkebrenning.” (sitat slutt)

Før vi kort kommenterer innholdet vil vi bare kort si at å påstå at Vikerens er en stor kunstner er det rene sludder.

Men vårt hovedpoeng er et annet: det er visse verdimessige likheter mellom de to. Hamsun støttet nazismen, mens Vikernes brenner nede kirker, og ” både Hamsun og Vikernes er skeptiske til det moderne samfunnet. Samtidig viser de begge vilje til å provosere….”.

Det å provosere er noe annet enn å brenne ned kirker. Å provosere er å sette frem kontroversielle påstander og å diskutere/begrunne dem. Å tenne på kirker er en destruktiv voldshandling, og er noe helt annet.

Ja, det er som sagt noe felles mellom Vikernes og Hamsun de er ”skeptiske til der moderne samfunnet”. De misliker allmenn velstand, teknologi, industri, utnyttelse av naturen, de misliker andres frihet og velstand. Det er derfor de støttet nazismen og støtter black metal-ideologien og dreper og brenner ned kirker.

Dette verdisynet har de felles med mange i dag, dessverre, og vi ser at stadig flere av velstandsmotstanderne bruker flere ulike måter, inkludert vold og hærverk, for å redusere andres frihet og velstand. Slik sett er det fellestrekk mellom Vikernes og Hamsun, og også mellom dem og Rem, som ifølge artikkelen ”ikke ville ta avstand fra kirkebrenning”.

Det som skjer er at de verdier nazismen og fascismen står for blir stadig sterkere. Dette er forferdlig; velstand og sivilisasjon forutsetter individuell frihet. Og fascismen og nazismen – og islamismen, sosialsimen og miljøbevegelsen - er fem varianter av det samme frihetsfiendtlige grunnsynet som står imot alle individuelle verdier. Jo mer de øker i styrke, jo verre vil samfunnet på alle vis bli: det vil bli mer kriminalitet, mer vold, levere velstand, osv.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/03/10/kultur/musikk/havard_rem/varg_vikerne...