Kriminelle

Hvem er de kriminelle? Hva slags mennesker er de? Er det personer med en vond barndom som stjeler et brød for å mette sine sultne barn? Eller er de kyniske og ondskapsfulle mennesker som liker å plage andre og som fullstendig mangler respekt for andre menneskers liv og eiendom.

Aftenpostens forside inneholder i dag en beskrivelse av medlemmene av bander fra Øst-Europa, og de er ikke fattige som forsøker å skaffe seg noen av de goder som det finnes flusst av i Vesten. Tvert imot!

Vi siterer Aftenpostens beskrivelse av dem:

”Slik er innbruddsbandene:
Militær bakgrunn
Høyt utdannet
Alarmeksperter
Operer nå over hele landet”

Dette er altså Aftenpostens beskrivelse av de som raner våre butikker og våre hjem. Dette er ikke folk det er synd på, tvert imot.

Ja, selvsagt finnes det kriminelle som ikke er slik, men det klassiske bilde av den gode tyv, det bildet vi skisserte aller først, det er etter vårt syn ikke realistisk i det hele tatt for hovedtyngden av de kriminelle.

Kriminelle er ondskapsfulle mennesker, og dette gjelder også de som ikke er så profesjonelle som medlemmene av de bandene som Aftenposten beskriver.

For å få slutt på kriminaliteten må to ting skje. For det første må alle fra tidlig i livet lære å respektere andres liv og eiendom, og de må lære å beherske sitt temperament. Slik opplæring skjer best i familien. Mange gutter trenger ofte en far som kan lære dem disse viktige tingene, kvinner som oppdrar gutter alene er iblant for svake til å hanskes med viltre unggutter.

Men dersom unge vokser opp uten å ha lært seg disse tingene så går det allikevel som oftest bra, men i noen tilfeller kan de bli kriminelle, og det som må til da er at de straffes strengt hver gang de begår en reell kriminell handling. (Straffene som utdeles i dag er latterlig lave.)

Vi er også overbevist om at politiet består av dyktige nok folk til at de kan klare å ta de kriminelle og de bandene som måtet dukke opp – dersom de hadde hatt tid. Det er tragisk at politikerne pålegger politiet en rekke tulleoppgaver – å håndheve røykeloven, å håndheve forbud-mot-kjøp-av-sex-loven, for bare å nevne to ferske eksemepler - slik at de må bruke tid og ressurser på slikt i stedet for å ta personer som begår reell kriminalitet.

Dessverre frykter vi at politikerne bare vil fortsette å vedta enda flere tullelover samtidig som ressursene til politiet langt fra øker i den grad det er nødvendig for å få slutt på den meget alvorlige kriminaliteten som finnes.

Dette er tragisk fordi reell kriminalitet er en stor belasting for alle, både for de som rammes direkte og de som kun rammes indirekte (vi må alle betale for kostnader til vakthold, gitterporter, reduserte åpningstider, økede forsikringspremier, erstatning for det som stjeles, etc.)