Tre leserbrev

Vi publiserer i dag tre leserbrev sendt til tre ulike aviser i forrige uke. Alle tar opp momenter i artikler som er skrevet av journalister i de tre avisene, og alle er skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen. Ingen av dem er pr i dag publisert.

Sendt til VG 27/2: Splittet også i sorgen
"Samlet i sorgen" er den totalt misvisende overskriften VG har brukt på en artikkel om Faizas begravelse lørdag 27/2. Som alle kan se av bildet er det kun menn som omkranser kisten; kvinnene er skubbet til side og henvist til galleriet.

Denne åpenbare kvinnediskrimineringen burde ha vært noe for våre feminister å ta fatt i, hvis det da hadde eksistert noen slike som tar likestilling på alvor og vil ta utfordringene der de virkelig finnes.

Sendt til Aften 25/2: Surmaget grinebiter
"Surmaget grinebiter" er karakteristikken Aftenpostens Joacim Lund ifølge Aftens forside 25/2 åpenbart mener passer på de som reagerer negativt på servering av halalkjøtt.

Men hva med andre veien? Hvordan vil Lund karakterisere de som reagerer negativt på at det ikke serveres halalkjøtt. Hvilken primitiv karakteristikk vil Lund sette på dem?

Halalslakting innebærer at dyret påføres unødig smerte, og derfor er halal en skikk som ikke burde forekomme i siviliserte samfunn. Halal var av denne grunn blitt forbudt i en rekke vestlige land, men nå er dette dyreplageriet dessverrre på vei inn igjen.

Selv vil jeg heller av Lund & co bli kalt en surmaget grinebiter enn å støtte det åpenbare dyreplageri som halal er.

Sendt til Aftenposten 28/2: Hvem bør stikke?
Aftenpostens Inger Anne Olsen treffer nok ikke helt i sin artikkel «Stikk hvis du ikke trives» 28/2. Hun protesterer mot at nordmenn flest vil nekte muslimer å utøve sin tro. Men hva er det egentlig nordmenn vil nekte muslimer? Det er ikke å be til Allah fem ganger om dagen eller å feire ramadan. Det nordmenn flest ikke vil finne seg i er begrensinger i ytringsfriheten, utbredt kvinnediskriminering, dødsstraff for homofili og for frafall fra islam, et moralpoliti som trakasserer mennesker som ar annerledes, æresdrap på kvinner som velger å følge sine egne verdier, innføring av barbariske slaktemetoder, osv.

Olsen hyller retten til «å gå i utakt». Men mange muslimer vil hindre andre å gå i utakt med islam, og det er dette som er problemet.

Etter mitt syn er det ikke kritikkverdig at nordmenn flest ikke vil godta dette, snarere tvert imot. Det som er viktig er individuell frihet, og dette viktige prinsipp er uforenlig med islam.

(Olsens artikkel ligger her: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/olsen/article3541232.ece )

Den oppmerksomme leser vil muligens oppdage at det er en konsistent trend i det som disse journalistene har skrevet, og når innlegg som går imot denne trenden konsistent blir refusert så er det urovekkende.