Poltikens beklagelse

Det er ille at den danske avisen beklaget at den publiserte Muhammed-karikaturene. Vel, egentlige var det ikke det den gjorde, det den gjorde var å beklage at muslimer ble krenket av publiseringen, men beklagelsen vil bli oppfattet som om det var publiseringen som ble beklaget.

Slike tilbaketog vil bare gi de som truer vann på mølla, og i neste omgang vil det bli enda vanskeligere å stå oppreist når muslimer eller andre krever begrensninger i ytringsfriheten. Vi setter pris på at norske redaktører i samme situasjon som Politikens redaktør, for eksempel redaktøren i Dagbladet, har sagt at for dem vil noe slikt tilbaketog ikke komme på tale.

Når dette er sagt så må vi si at vi til en viss grad forstår at Politiken beklager. Siden de publiserte en Muhammed-karikatur i 2005 har avisen og alle dens ansatte vært utsatt for trusler i stor omfang, og dette har også resultert i store utgifter til vakthold for avisen. Kanskje redaksjonen har trodd at de ved å beklage vil slippe dette i fremtiden. Vi tror dette er feil, men vi kan forstå at noe slikt kan gi en begrunnelse for en beklagelse.

Staten har noen få legitime oppgaver, og en av den er å beskytte ytringsfriheten. Staten skulle mao. ha beskyttet Politiken og dens rett til å uttale seg. Når truslene kom burde justisministeren ha sagt til politisjefen at ”Avisen Politiken er nå utsatt for trusler. Politiets oppgave er å hindre at truslene gjennomføres, å beskytte alle som er utsatt for trusler, og å finne de som fremsetter truslene og stille dem for retten slik at problemet opphører og at Politiken og alle andre kan si hva de måtte ønske uten å bli utsatt for trusler fra noen. Dere må prioritere dette svært høyt.”

Dette skulle justisministeren ha sagt, og han skulle hatt apparatet til å gjennomføre det. Men når staten svikter fullstendig i denne viktige og legitime oppgaven så kan man ikke forvente at private bedrifter eller privatpersoner skal ofre egen formue eller eget liv for å stå imot trusler fra frihetens fiender.

Vi har som sagt forståelse for Politikens valg, men vi støtter det ikke. Og hadde vi (vi i Norge er i samme båt som Danmark og alle andre land i Vesten) hatt en stat som gjør det den burde gjøre, så ville trusler fra frihetsmotstanderne ikke være noe problem i det hele tatt.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100226/politiken-beklager-kren...