Svineinfluensaen

Det er mye vi kunne sagt om svineinfluensaen – eller reaksjonene på den: at myndighetene har kjøpt inn og fordelt vaksinen helt feil, at beredskapen, til tross for mange års planlegging for slike tilfeller, fungerer svært dårlig, osv.

Men vi skal sette fingeren på ett punkt, et punkt som bare delvis er politisk.

Vi tar utgangspunkt i et spørsmål i en overskrift i Aftenposten: ”Hvorfor dør så mange av svineinfluensa i Norge?” Artikkelen fortsetter:
"I Norge har svineinfluensaen kostet 13 liv. Sverige, Danmark og Finland har fire ganger så mange innbyggere - og bare tre dødsfall til sammen. Er det noe vi gjør galt?”

Så bringer Aftenposten følgende urovekkende liste: ”Her listen som bekymrer norske helsearbeidere:

• 1. Malta (413 000. innbyggere) 5 dødsfall
• 2. Island (319 700 innbyggere) 1 dødsfall
• 3. Norge (4,8 mill. innbyggere) 13 dødsfall
• 4. Storbritannia (61 mill. innbyggere) 130 dødsfall
• 5. Irland (4,4 mill. innbyggere) 9 dødsfall
• 6. Luxembourg (493 000 innbyggere) 1 dødsfall
• 7. Spania (45,8 mill. innbyggere) 54 dødsfall
• 8. Belgia (10,7 mill. innbyggere) 5 dødsfall
• 9. Ungarn (10 mill. innbyggere) 4 dødsfall
• 10. Nederland (16,5 mill. innbyggere) 6 dødsfall
• 11. Portugal (10,6 mill. innbyggere) 3 dødsfall
• 12. Hellas (11 mill. innbyggere) 3 dødsfall
• 13. Sverige (9,2 mill. innbyggere) 2 dødsfall
• 14. Finland (5,3 mill. innbyggere) 1 dødsfall
• 15. Frankrike (64,3 mill. innbyggere) 9 dødsfall
• 16. Bulgaria (7,6 mill. innbyggere) 1 dødsfall
• 17. Tsjekkia (10,5 mill. innbyggere) 1 dødsfall
• 18. Italia (60 mill. innbyggere) 4 dødsfall
• 19. Tyskland (82 mill. innbyggere) 3 dødsfall
• 20. Danmark (5,5 mill. innbyggere) 0 dødsfall

Vi ser at Norge, England, Irland og Island topper denne listen (hvis vi holder Malta utenfor), mens land som Portugal, Hellas, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Bulgaria, Tsjekkia, Italia og Tyskland kommer langt bedre ut enn de fire listetopperne.

Hva kan årsaken være? Vi siterer videre fra Aftenposten: ”Helsemyndighetene spør seg om Norges plassering på listen skyldes tilfeldigheter, eller om den kan ha én eller flere identifiserbare årsaker.

- Slurver de andre landene med å registrere svineinfluensa som dødsårsak?

- Når Tyskland har tre dødsfall og Storbritannia 128, kan man ikke se bort fra at noe av spriket henger sammen med ulike rutiner for registrering, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.no.
Men i Norden er nok ikke registreringen noen feilkilde, her gjør vi det ganske likt, legger han til.

- Vi har gransket om alder, geografi og risikobakgrunn kan forklare noe. Vi har også analysert viruset hos de ulike pasientene - heller ikke her gis det noen forklaring, sier Iversen …” (sitat slutt).

Myndighetene har altså sett på ulike forklaringsparametere – alder, geografi, bakgrunn - men etter vårt syn ser det ut til at den aller viktigste mulige forklaringen mangler: kosthold.

England er kjent for å ha et svært dårlig kosthold, likeså Norge, Irland og Island. Og det er disse landene som kommer dårligst ut. Blant land som har et godt kosthold finner vi Italia, Frankrike og Hellas. Disse landene kommer svært godt ut.

Hvis vi korrigerer for folketall ser listen slik ut:

Island: 3,13 døde pr 1 mill. inbyggere
Norge: 2,7
England: 2,1
Irland: 2,0

Andre land ligger slik an:
Tyskland: 0,03
Italia: 0,07
Frankrike: 0,1
Hellas: 0,3
Portugal: 0,3

Vi ser også at land i Øst-Europa kommer godt ut, noe som kan komme av at de har et lavere velstandsnivå enn landene i Vest, og at de derfor har et bedre kosthold.

Det er et par unntak. Spania har mange dødsfall selv om spanjoler har et godt kosthold. Malta vet vi ingenting om, men befolkningen er liten og få dødsfall gir da stor usikkerhet i det statistiske materialet. Mht Spania er det kanskje det store innslag av turister og fastboende fra England og Norge som gjør at tallet for Spania er blitt svært høyt.

Hva er altså et godt kosthold? Et godt kosthold inneholde mye vegetabilier, og lite animalske produkter.

Det som best kan beskytte oss mot svineinfluensaen og en rekke andre sykdommer er å ha et godt immunforsvar. Dette bygger man opp med et variert inntak av grønnsaker, frukt og kornprodukter. Store inntak av kjøtt er skadelig. (Siden grønnsaker er biligere enn kjøtt er det slik at i land hvor velstandsnivået er lavt, dvs. i land hvor folk har dårlig råd, der er kostholdet bedre enn i rike land.)

Det vi ser av statistikken over er at land hvor befolkningen spiser mye vegetabilier, det er det få som dør av svineinfluensa, mens i land hvor det spises mye rødt kjøtt, der er dødstallene høye.

Det kan også være andre forklaringsmodeller, men det er meget interessant at de helseekspertene Aftenposten har kontaktet overhode ikke nevner kosthold som en mulig forkaring.

Vi vil ikke si at dette er den eneste forklaringen, mange av de punktene som nevnes i artikkelen kan også være viktige. Men la oss også nevne et punkt til som ikke er nevnt i artikkelen: hygiene. Nordmenn er kjent for å ha dårlig hygiene, og også for England gjeldet det samme. (Dårlig hygiene henger sammen med å ikke vaske hendene etter toalettbesøk og før måltider, å hoste og nyse uten demping, etc.) Dårlig hygiene øker smittefaren, og dette kan også ha en betydning for de store dødstallene i enkelte land.

Det vi kan si som oppsummering av dette er kun følgende: Hvis du vil holde deg frisk: øk inntaket av grønnsaker og frukt og kornprodukter, reduser inntaket av kjøtt, spesielt rødt kjøtt. Og ikke stol på de offentlige helsemyndighetene, de er i for stor grad inkompetente og uvillige til å ta tak i de reelle problemene.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3343590.ece

http://www.aftenposten.no/helse/article3345128.ece

http://www.aftenposten.no/helse/article3347148.ece
.
.
.
.
.
Denne kommentaren førte til en diskusjon på DLFs forum:
http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=1&t=3531