Klimahysteriet fortsetter

I desember vil det bli underskrevet en klimaavtale i København, en klimaavtale som bygger på den påstand at det finnes en menneskeskapt global oppvarming, og som innebærer at kun store innskrenkninger i individuell frihet kan reddet jorden. Innskrenkninger i individuell frihet vil nødvendigvis gi enda større makt til politiske organer.

Dette skjer til tross for at det de siste ti år ikke har skjedd noen oppvarming, og til tross for at det blir stadig flere såkalte klimaskeptikere.

La oss sitere noen ord om avtalens innhold fra et foredrag av Lord Christopher Monckton, et foredrag han holdt til et amerikansk publikum:

"At [the 2009 United Nations Climate Change Conference in] Copenhagen, this December, weeks away, a treaty will be signed. Your president will sign it. Most of the third world countries will sign it, because they think they’re going to get money out of it. Most of the left-wing regime from the European Union will rubber stamp it. Virtually nobody won’t sign it.

I read that treaty. And what it says is this, that a world government is going to be created. The word “government” actually appears as the first of three purposes of the new entity. The second purpose is the transfer of wealth from the countries of the West to third world countries, in satisfaction of what is called, coyly, “climate debt” – because we’ve been burning CO2 and they haven’t. We’ve been screwing up the climate and they haven’t. And the third purpose of this new entity, this government, is enforcement.

…. So, at last, the communists who piled out of the Berlin Wall and into the environmental movement, who took over Greenpeace so that my friends who funded it left within a year, because [the communists] captured it – Now the apotheosis is at hand. They are about to impose a communist world government on the world. You have a president who has very strong sympathies with that point of view. He’s going to sign it. He’ll sign anything. He’s a Nobel Peace Prize [winner]; of course he’ll sign it.

And the trouble is this: if that treaty is signed, if your Constitution says that it takes precedence over your Constitution (sic), and you can’t resign from that treaty unless you get agreement from all the other state parties – And because you’ll be the biggest paying country, they’re not going to let you out of it.

So, thank you, America. You were the beacon of freedom to the world. It is a privilege merely to stand on this soil of freedom while it is still free. But, in the next few weeks, unless you stop it, your president will sign your freedom, your democracy, and your humanity away forever. And neither you nor any subsequent government you may elect will have any power whatsoever to take it back. That is how serious it is. I’ve read the treaty. I’ve seen this stuff about [world] government and climate debt and enforcement. They are going to do this to you whether you like it or not." (Vi stopper utdraget her. Hele talen finnes på en link nedenfor.)

Lord Monckton er langt fra alene. Det blir stadig flere, og mer aktive, klimaskeptikere. I Norge er gruppen Klimarealistene meget aktive. De har en hjemmeside, www.klimarealistene.com , som anbefales.
Klimaskeptikerne slipper nå også stadig mer til i media: BBC skal nå vise en film som vil gjengi bevismateriale som forteller at vi nå kan gå inn i en lang periode med global nedkjøling: ”Sceptics welcome BBC report on 'global cooling'

Climate change sceptics have welcomed a “surprise” BBC decision to give prominence to evidence from leading scientists that there could be 30 years of “global cooling””.

Påstandene om global oppvarming er, som en kommentator, sa det, ”weapons of mass taxation”. Påstandene om menneskeskapt global oppvarming, påstander som er usanne, brukes for å redusere frihet og å gi større makt til politiske organer. Dette er svært ille, det er svært ødeleggende, og må bekjempes. Dette kan best bekjempes ved at flest mulig setter seg inn i hva dette handler om, og gir uttrykk for sin mening på de måter og i de fora man har adgang til. Dessverre er den politiske elite i alle land tilhenger av påstandene om at det finnes en menneskeskapt global oppvarming, og de vil bruke all sin makt for å gjennomføre begrensinger i friheten. Men dette betyr ikke at vi må bli motløse, det betyr kun at vi må kjempe hardere!

Påstandene om menneskeskapt global oppvarming er usanne, og de brukes for å gi øket politisk makt til venstreorienterte politikere, dvs. det primære formålet er å redusere individuell frihet. DLF – partiet for individuell frihet – er meget opptatt av å bekjempe dette !

Som sagt, man bør sett seg inn i fakta. Her er en rekke linker som er en god begynnelse:

http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=4&t=1423

http://klimarealistene.com/

http://climate4you.com/

http://www.youtube.com/watch?v=stij8sUybx0&feature=player_embedded

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/6300329/Scept...

http://www.moderna-myter.se/