”Cash for Clunkers”

Som et slags plaster på såret fordi de ga store beløp (av skattebetalernes penger) for å redde noen av de som hadde toppstillinger i eller eide aksjer i de største bankene, satte Obama-administrasjonen også i verk et program som ble kalt ”cash for clunkers”, et program som var rettet mot stort sett vanlige folk.

Programmet gikk ut på at de som kvittet seg med gamle biler og lot dem destruere (isteden for å bli solgt som bruktbiler) skulle få en betydelig belønning av myndighetene. Meningen var at de som da kvittet seg med sine gamle biler skulle kjøpe nye biler som slapp ut mindre CO2. Samlet kostet dette programmet skattebetalerne flere milliarder dollar. For å være med på programmet måtte man kjøpe en ny bil, ikke en bruktbil.

Men som alle statlige inngrep i økonomien gikk også dette galt: det som skjedde var at de som allikevel hadde tenkt å kjøpe seg nye biler kjøpte disse bilene noe tidligere enn de ellers ville ha gjort. Resultatet ble altså at nybilsalget kom tidligere enn det ellers vill ha gjort. En annen effekt var at bruktbilhandlerne mistet en god del av sine kunder: dette programmet, som reelt sett var en subsidiering av nye biler, førte til en boom for nybilselgere og hadde negative effekter for bruktbilbransjen.

Vi siterer fra Wall Street Journal:

“Last week U.S. automakers reported that new car sales for September, the first month since the clunker program expired, sank by 25% from a year earlier. Sales at GM and Chrysler fell by 45% and 42%, respectively. Ford was down about 5%. Some 700,000 cars were sold in the summer under the program as buyers received up to $4,500 to buy a new car they would probably have purchased anyway, so all the program seems to have done is steal those sales from the future…”

Det som var effekten av programmet var kun at nybilsalget kom noe tidligere enn det ellers ville ha gjort, og at enkelte kjøpte en ny bil i stedet for en lite brukt bruktbil, at bruktbiler ble dyrere enn de ellers ville ha blitt, og at en rekke bruktbilforretninger måtte si opp folk og havnet på randen av konkurs.

Ja. antagelig er det flere som nå har biler som bruker mindre bensin og som slipper litt mindre CO2 – bensinforbruket vil antagelig synke med 0,2 % pga dette programmet, men siden påstanden om at utslipp av CO2 fører til global oppvarming er feil, så er dette irrelevant. Nå har for øvrig den globale oppvarmingen ikke bare stoppet opp (til tross for at utslippene av CO2 fortsetter), temperaturen er i ferd med å synke, så vi får håpe at de nye bilene har bedre varmeapparater enn de gamle bilene som ble destruert.

Et annet poeng med programmet var at det skulle hjelpe bilfabrikkene i USA. Men det programmet førte til var at folk i betydelig grad isteden kjøpte japanske biler. Så programmet hadde ingen effekt på amerikansk bilindustri.

Og dette kostet altså amerikanske skattebetalere 1,5 - 3 milliarder dollar.

http://online.wsj.com/article/SB125477625175965639.html

http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870362830457445328076644370...