Oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen

I går ble det overlevert mer enn 50 000 underskrifter til regjeringen i protest mot oljeutvinning utenfor Lofoten/Vesterålen.

Saken ble presenteret på TV2-nyhetene i går morges, og en talsperson for ”Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen” uttalte at det var to hovedgrunner til at de hadde satt i gang denne kampanjen: Klima, og å bevare fiskebestanden.

Tidligere har partier som SV gått sterkt imot at det skal tillates å hente opp oljen som ligger under havet utenfor Vesterålen/Lofoten. Ap derimot har vært noe mer villige til å tillate oljeutvinning, men hvordan det går etter dette er ikke lett å si: Blir oljen liggende ubrukt eller vil staten tillate at den kan benyttes til å skape velstand?

Før vi kommenterer det som Folkeaksjonens representant uttalte vil vi poengtere at DLF anser velstand som et gode. For å produsere velstand trenger man energi, og vi er derfor tilhengere av oljeutvinning.

Talspersonen nevnte først klima som hovedårsak til at de var imot oljeutvinning. Til det er å si at påstandene om at vi skaper klimaforandringer ved å brenne olje og derved slipper klimagasser ut i atmosfæren, er feil. Stadig flere blir nå klar over dette, og det finnes en rekke eksempler i tråden ”Nytt om drivhuseffekten” på vårt debattforum. Vi vil også nevne at organisasjonen Klimarealistene, en organisasjon som drives av fagfolk, kommende lørdag vil avholde en konferanse med tittelen Klimakrisen som uteble. Se http://klimarealistene.com/

Så argumentet om at vi ikke bør brenne olje av hensyn til klimaet er helt uholdbart.

Det andre argumentet gikk på fisken. Talspersonen ønsket å ta vare på fiskebestanden, men det gikk ikke frem om det var dyreverngrunner til dette, eller om formålet var å sikre at fiskerne har fisk å fiske.

Hvis det var dyreverngrunner, hvis det var et ønske om å bevare fiksebestanden som lå bak uttalelsen, så er dette ikke til hinder for oljevirksomheten. Det er ikke fiske nær oljeinstallasjonene, og dersom det utplasseres borerigger etc. vil dette sørge for at fiskebestanden ikke blir beskattet så mye at den forsvinner.

Hvis det er snakk om at det skal være fisk å fiske, er det klart at det eneste som fører til svart hav (at det ikke er fisk igjen) er overfiske. Ofte legges skylden for svart hav på selen, som påstås å spise opp fisken, men dette er feil. Mangel på fisk skyldes at fiskerne har fisket for mye. (Dette problemet kan kun fikses ved at det innføres en forn for privat eiendomsrett til fiskeressurser, men det ligger utenfor denne kommentaren å ta opp dette i stor bredde og detalj.) Hvis det ikke lenger blir mulig å fiske utenfor Vesterålen/Lofoten er det mange andre områder man kan fiske.

Men kan man ikke si at fiskerne som har benyttet disse områdene til fiske i lange tider har opparbeidet seg en rett til å fiske der, og således har etablert en eiendomsrett til å kunne fortsette å fiske der? Jo, men da kan de som ønsker å utvinne oljen kjøpe denne retten fra dem. Vi vil bli meget overrasket dersom fiskerne da ikke er villige til å selge.

Dette betyr at begge argumentene som ble fremført som begrunnelse for ikke å tillate oljeutvinning er uholdbare.

Vi kan se at det er et poeng å ha områder hvor det ikke finnes oljeutvinningsinstallasjoner, men hvis det er et estetisk ønske som ligger bak motstanden mot oljeutvinning, så kan vi gå med på å verne mot oljeutvinning alle områder hvor det ikke finnes olje. Det skulle være mer enn tilstrekkelig til å sikre at det finnes et stort antall områder hvor det ikke finnes olljeboringsplattformer.

Som sagt, vi anser velstand for et gode, og vi er derfor for at det skal tillates å utvinne energi, og olje er en fin energikilde. DLF sier derfor Ja til oljeutvinning utenfor Lofoten/Vesterålen.