NTB, religionskritikk og rasisme

Journalister bør være nøytrale. De bør ikke blande reportasje og egne kommentarer; de bør rapportere en sak ved å legge vekt på det som er viktig ved saken; de bør ikke sortere fakta ut i fra egne standpunkter, dvs. de bør ikke utelate fakta som ikke passer inn med deres forutinntatte standpunkter eller fordommer. Det finnes mange eksempler på at dette viktige prinsippet brytes. Christian Skaug i Document.no tar opp et ferskt eksempel fra NTB 1. oktober.

Saken som omtales tar utgangspunkt i at Jussi Halla-aho fra det finske nasjonalistpartiet 8. september ble funnet skyldig i religionskrenkelse og ilagt en bot på 330 euro av tingretten i Helsinki.

Bakgrunnen for dommen er blant annet at Halla-aho skal ha "fornærmet" den islamske religion på sin blogg ved å hevde at Muhammed etter dagens standard var pedofil (han hadde en hustru som var seks år gammel og han hadde sex med henne da hun var ni), og at han i egenskap av religiøst forbilde fortsatt er opphav til en overrepresentasjon av pedofili i visse muslimske miljøer. Statsadvokaten fremholdt også at Halla-aho hadde skrevet at det å rane forbipasserende og leve på skattebetalernes penger var et kulturelt og muligens genetisk trekk ved somalierne (islam er den dominerende religionene i Somalia).

Halla-aho rasistiske kommentarer om somaliere er faller på sin egen urimelighet, men i denne saken er det også viktig så se konteksten de ble skrevet i.

Halla-aho har hele tiden hevdet at det han skrev om somaliere kun var en reaksjon på at en finsk kommentator hadde benyttet eksakt de samme ord om finner. Kommentatoren skrev at fyll og slåssing var et kulturelt og genetisk trekk ved finnene. Dette poenget ble utelatt i NTBs reportasje. Altså er det nyhetsverdige med saken ikke nødvendigvis "Finsk politiker tiltalt for hatkriminalitet" som er NTBs skjeve vinkling av saken, men at religionskritt gradvis er på vei til å bli kriminalisert i vesten under dekke av rasisme. Det ironiske er at det samtidig, i god kulturrelativistisk tradisjon, er akseptabelt med det som nærmest reelt sett er rasisme mot egne innbyggere, dvs. statens etniske majoritet.

DLF er klar i sin sak, rasisme er irrasjonelt og bør bekjempes med saklig debatt og ikke med forbud. DLF mener også at de såkalte "rasismeparagrafer" i praksis brukes for å svekke ytringsfriheten. Religionskritikk bør ikke forbys, men heller oppmuntres i den offentlige debatt. Dommen fra Finland svikter således på alle punkter.

Aftenpostens fremstilling basert på NTBs skjeve vinkling finer man her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3002653.ece

Christian Skaugs kommentarer til saken kan man finne her:

http://www.document.no/2009/10/jussi_halla-aho.html