Jean-Baptiste Say - A Treatise on Political Economy

Jean-Baptiste Say (1767-1832) er den økonom som i størst grad har forstått hvordan verdiskapning, handel og velstand oppstår og koordineres i et fritt samfunn. Hans klassiker fra 1803, A Treatise on Political Economy, er fortsatt den beste grundige innføringsbok i økonomisk teori som er skrevet. Den er ikke feilfri, men feilene er få, og essensielt sett er den teorien han legger frem helt korrekt. Hvor god Says forståelse av økonomi er kan man få et inntrykk av ved å se på de tre kapittelinndelingene i boken: Book I Of the Production of Wealth, Book II Of the Distribution of Wealth, Book III Of the Consumption of Wealth.

Å ha en forståelse av hovedelementene i denne boken er en nødvendig forutsetning for å forstå hvordan økonomien i et fritt marked fungerer.

Info/bestilling fra Amazon

Les web-utgave