Piratene

Selv om det ofte er vanskelig så forsøker vi alltid når vi skriver disse kommentarene å holde en parlamentarisk språkbruk. De tingene vi kommenterer, som oftest tiltak foreslått og iverksatt av sosialdemokratiske politikere, er som regel så ukloke og urealistiske og skadelige at det er vanskelig å holde seg til parlamentariske uttrykk. Et tema som krever sterk språkbruk er et ferskt forslag fra EU/FN, omtalt på TV2s nyhetsending i går, om å bekjempe piratvirksomheten utenfor Somalia. FN/EU vil bevilge 250 millioner dollar til Somalia slik at landet kan bygge opp en hær/kystvakt som skal få slutt på piratvirksomheten. Norge yter en betydelig andel av dette beløpet.

Vi siterer fra tv2.no: ”Norge gir 25 millioner til piratbekjempelse. FN og EU håper pengestøtten vil føre til bedre kontroll med piratvirksomheten. Somalias president ønsker hjelp til å bygge opp en kystvaktstyrke.

På giverkonferansen til inntekt for Somalia, som startet i Brussel torsdag, ble det klart at Norge gir 25 millioner kroner.
Somalia kan totalt få 250 millioner dollar i pengestøtte for å bekjempe piratvirksomheten.

- Situasjonen er fortsatt vanskelig, men med denne pengestøtten håper jeg at vi vil bli i stand til å få kontroll på situasjonen, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon på en felles pressekonferanse med José Manuel Barroso, president i EU-kommisjonen.

Under åpningen tidligere på dagen løftet FNs generalsekretær Ban Ki-moon fram betydningen av internasjonal finansiering. Dette er viktig for å stabilisere det lovløse landet og stoppe piratvirksomheten utenfor kysten.

- Vi klarer ikke å stoppe piratvirksomhet utenfor Somalia, hvis vi ikke bidrar til ekte og varig utvikling i byene og landsbyene i Somalia, sa president i EU-kommisjonen José Manuel Barroso.
Somalias nye president, Sheik Sharif Sheik Ahmed, høstet voldsom applaus da han kom med innstendige oppfordringer til verdenssamfunnet om bidrag til å bygge opp en kystvaktstyrke.

- Det er vår plikt å forfølge disse kriminelle, ikke bare til vanns men også til lands, sa Ahmed.

Ifølge Canadian Defence and Foreign Affairs Institute var det i 2008 115 rapporterte piratangrep.

Hvert av disse angrepene utløste i snitt et dusørkrav på 1,5 millioner kanadiske dollar, ifølge kanadiske myndigheter, melder cbc.ca” (sitat slutt).

Til dette ønsker vi å si følgende, hvis vi skal holde oss innefor en parlamentarisk tone: Dette kommer ikke til å virke. Det er meget uklokt. Pengene kommer til å gå bort i korrupsjon og til å finansiere enda mer kaos og vold. Somalia er et kaotisk anarki, og å bygge opp en hær der og å innføre et system med et forutsigbart rettsapparat vil i beste fall ta mange tiår. Hvis Vesten stiller opp med penger for å få til dette vil det ta enda lenger tid.

Vi vil også si at piratvirksomhet ikke er kriminalitet, det er en virksomhet som ligger nærmere krig enn kriminalitet.

Vi har vanskelig for å tro at voksne erfarne mennesker kan gå inn for noe slikt som EU/FN nå foreslår, men når det er snakk om sosialdemokrater er vi blitt så vant til svært kostbare, virkelighetsfjerne, totalt urealistiske og helt nytteløse forslag at vi ikke lenger blir overrasket.

Hva bør man så gjøre for å få slutt på piratvirksomheten? Dagen holdning – enten å betale løsepenger eller å ta piratene til fangene, ta fra dem våpnene og slippe dem løse igjen - innebærer at piratene ikke løper noen risiko med det de gjør; i verste fall blir de jo bare sendt hjem. At de volder stor skade for verdens velstand er opplagt; kapringene fører til store belastinger på mannskapet på båtene som rammes, og til store utgifter for rederiene.

Dette er et av de mange områdene i dag hvor det ikke finnes noen fredelig løsning. Det som må skje for å få slutt på virksomheten er at Vesten setter inn tilstrekkelig militære midler og bruker dem til problemet er opphørt.

Dette betyr at militære styrker må skyte for å drepe hver gang en båt med mistenke pirater ikke snur ved anrop, og at havner hvor piratene holder til må ødelegges, for eksempel ved bombing.

Dette må fortsette inntil problemet opphører. Dette er den eneste løsningen. Alle andre forsøk på løsninger vil bare gjøre problemet større. Mao. de sosialdemokratiske politikerne som mener at dialog og pengestøtte er svaret på ethvert problem vil også her gjøre problemet enda støtte.

Siden vi skal holde oss til parlamentarisk språkbruk stanser vi her.