"Sosial dumping"

Tenk deg at du er på handletur og at du i butikken finner ut at du kan velge mellom flere typer av en vare du er ute etter. Disse typene har alle omtrent samme kvalitet, men prisen varierer. Du vil da antagelig velge den varen som er billigst.

Tenk deg nå at du blir fysisk hindret i å kjøpe den billigste varen fordi representanter for den produsenten som produserer den dyreste varianten truer deg til å kjøpe deres produkt. Antagelig ville du syes at dette er helt forkastelig.

Det er akkurat dette som skjer i forbindelse med fagbevegelsen og venstresidens kamp mot det de kaller "sosial dumping": dersom en utlending kommer hit og sier at han vil gjøre den samme jobben som nordmenn gjør, men for lavere lønn, så vil venstresiden forby dette!

Utlendingen som kommer hit for å jobbe kan som regel ikke norsk så veldig godt, han kjenner ikke kodene i det norske samfunnslivet, han passer ikke så godt inn som den som har vært her lenge. Derfor vil han totalt sett ikke være like verdifull for arbeidsgiveren som en som har vært her lenge, og han tilbyr seg å kompensere for dette ved å ta lavere lønn. Og dette burde han ha all rett til.

Tar han lavere lønn er dette til fordel for ham selv; han vil tjene mer enn han gjør i hjemlandet. Det er til fordel for kunden, som får utført en god nok jobb til en lavere pris. Det er selvsagt ikke et gode for den personen som ikke får jobben fordi han krever høyere lønn enn utlendingen, men løsningen på dette er da ikke å tvinge folk til å betale mer og i samsvar med prisnippet "norske lønninger i Norge". Løsningen ligger i at den som mister jobben må enten gå ned i lønn, eller han må skolere seg slik at han kan fortsette å være verdt den høye lønna han har.

Venstresidens kamp mot "sosial dumping" er intet annet enn et forsøk fra en elite på å opprettholde dens egne urettmessige fordeler, og den viser at venstresidens prat om "global utjamning" og "solidaritet" ikke er verd så mye som fem øre. Kampen for "norske lønninger i Norge" vil bare føre til at utlendinger ikke vil kunne arbeide i Norge mens de utnytter den fordelen de har. Disse utlendingene vil da ved å bli i hjemlandet få et lavere velstandsnivå enn de eller ville ha hatt.

Venstresiden vil til dette antagelig påstå at dersom vi åpner for denne type arbeidsinnvandring vil dette føre til øket arbeidsledighet blant nordmenn og dermed redusert velstand i Norge. Sannheten er dog at de land som i størst grad har et fritt arbeidsliv, inkludert fri arbeidsinnvandring, er de land som har lavest arbeidsløshet og størst velstand.

Så vi vil ønske alle som vil arbeide her velkommen, og vi vil at arbeidsbetingelsene skal avtales mellom arbeidstager og arbeidsgiver, og at hverken myndigheter eller fagforeninger skal blande seg inn og tvinge noen til å handle annerledes enn de selv ønsker.

Vi vil hevde at det som helhet er et gode dersom flere kan komme hit og jobbe på egne betingelser, men vi vil også si at de på venstreiden har vært smarte og dyktige når de har klart å få satt den negativt klingende merkelappen "sosial dumping" på det at utlendinger vil komme hit og jobbe - det virker merkelig at når noen kommer for å jobbe for en høyere lønn enn de ellers har, så skal dette fenoemenet ha et navn som høres sterkt negativt ut. Vi vil si at en politikk som, går ut på å la flere få komme hit og arbeide innebærer å la flere ta del i velstanden, og dette er noe vi er sterke tilhengere av.