Høyre

"Der hvor Arbeiderpartiet sier fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen, der sier vi individet, individet, individet" proklamerte Høyres nestleder Per Kristian Foss i sin tale til delegatene på Høyres landsmøte i går. Ut i fra Høyres politikk er det vanskelig å forstå hva han mener med dette, men antagelig vil han gi inntrykk av at Høyre er et individualistisk parti, et parti som arbeider for individets frihet.

I så fall er sannhetsgehalten av Foss´ utsagn like stor som den pleier å være når vi hører politikere snakke. Foss må vite at Høyre på et utall felter har vært med på vedtak som innskrenker individets frihet. Her er noen få eksempler fra de siste år:

Høyre støttet røykeloven

Høyre vil tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer, og vil tvangsoppløse dem hvis de ikke adlyder

Høyre støtter bioteknologiloven, som legger store begrensinger på viktig forskning

Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift

Høyre er tilhenger av barskogvern

Høyre støttet obligatoriske tjenestepensjoner

Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften

Og vi minnes det perfekte Høyreslagord: "Vi vil ikke styre mindre, vi vil styre bedre!".

Alt dette er eksempler på at Høyre går imot en økning av individets frihet, ja i mange tilfeller går partiet inn for en direkte innskrenkning av det lille vi har igjen av frihet her i landet.

Siden Høyre nå avholder sitt landsmøte kan vi kanskje håpe at delegatene vedtar en politikk som legger kursen, men egentlig tror vi ikke dette.

Det Foss egentlig mente når han sa "individet, individet, individet" var antagelig følgende. "Vi må si at vi er for frihet, velstand og skattelettelser, og at vi er næringslivets parti, for da vil vi kanskje få velgere som vil stemme på oss slik at vi kan bevare og helst øke den statsstyring som finnes for egentlig mener vi at det er best, men det tør vi ikke si for da kan vi miste velgere, og egentlig håper jeg at ingen gjør velgerne oppmerksom på dette og likeledes håper jeg at ingen ripper opp i det faktum at Høyre er det partiet som oftest stemmer sammen med Arbeiderpartiet i viktige saker."

Det er få som virkelig arbeider for frihet i Norge i dag. Det er derfor DLF er så lite. Men DLF blir ikke større hvis de som er tilhengere av frihet fortsetter å stemme på partier som Høyre, og derved gir sin støttet til den stadige reduksjonen av frihet som vi opplever i Norge.