Lederlønninger

Ved siden av været er bedriftsledernes lønninger et av de store samtaleemnene i Norge. Ifølge den vektlegging som journalistene gir dette temaet er folk forbannet på at mange ledere tjener flerfoldige millioner kroner i året - én leder vi vet om har de siste årene tjent ca seks millioner kr per år.

I hvert fall er den politiske venstreside selvsagt forbannet over dette, og ifølge en overskrift i Dagsavisen i går vil de "avlyse ledernes lønnsfest".

Vi siterer fra noe Kristin Halvorsen sier ifølge Dagsavisen: "- En solidaritetsregjering må innføre en statlig eierskapspolitikk som stiller krav om at toppledere ikke skal ha lønninger og andre goder som er hinsides alle andre. Når svært mange toppledere ikke viser ansvar, så må noen holde dem i ørene. Det kalles grensesetting, opplyste SV-lederen til [LO-]forsamlingens store fornøyelse."

Dagsavisen stiller så Halvorsen spørsmålet: "- Hvordan mener du en ny rødgrønn regjering skal følge opp dette?", og Halvorsen svarer:
"- Vi vil ha en full gjennomgang av toppsjefenes lønninger, pensjonsordninger og andre goder i selskaper der staten er en stor eier. Vi må få langt mer nøkterne topplederlønninger enn i dag."
Videre fra Dagsavisen: Halvorsen "fnyser av argumentet om at norske lederlønninger må være så høye for å konkurrere med lønnsnivået i andre land.

- Hvis de få det gjelder absolutt vil flagge ut, så får de gjøre det. Jeg ville tro det er en utrolig spennende jobb å lede et internasjonalt konsern som for eksempel Norsk Hydro. Det må jo være et privilegium, mener SV-lederen."

Dagsavisen forteller også at ledelsen i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter Halvorsens utspill."

Til dette temaet vil vi først si at det er svært viktig at en bedrift har gode ledere. Gode ledere kan være det som skiller en overskuddsbedrift fra en underskuddsbedrift. Og går bedriften med underskudd vil den sannsynligvis bli lagt ned, og da kan et stort antall arbeidsplasser gå tapt.

Vi vet også at det har vært gjort forsøk på å utlyse sjefsstillinger til relativt lave lønninger, men dette førte til at ingen kvalifiserte søkere meldte seg. Så det ser ut til at gode ledere ønsker høye lønninger.

Når Halvorsen sier at "Hvis de få det gjelder [de som under en regjering hvor SV er med vil bli hindret i å gi sine ledere høye lønninger] absolutt vil flagge ut, så får de gjøre det. Jeg ville tro det er en utrolig spennende jobb å lede et internasjonalt konsern som for eksempel Norsk Hydro. Det må jo være et privilegium, mener SV-lederen", så bekrefter dette noe vi allerede vet: Halvorsen har ingen innsikt i hvordan økonomien i et samfunn fungerer. Sagt på en annen måte: Får vi en regjering etter valget som blir preget av den politikk som SV nå gir uttrykk for, kommer Norge til å sette historiske rekorder i arbeidsløshet!

Men det viktigste poenget i alt dette er følgende: Man har intet med hvordan andre mennesker bruker sine penger. Dersom styret i en bedrift vil gi sine ledere høye lønninger, så angår det ingen andre! De eneste som har med dette å gjøre, er aksjonærene i bedriften. Hverken Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg, Vegard Martinsen, Erna Solberg eller Åslaug Haga eller Dagfinn Høybråten har noe med lønnspolitikken i AS Apex eller i noe annet firma.

Nå er vi med på at det stiller seg noe annerledes i statlige selskaper, men DLFs syn på dette er at ale disse selskapene bør privatiseres så raskt som mulig. Men den lønnspolitikken som Halvorsen & co nå foreslår vil i hvert fall være behjelpelig med å få de statlige bedriftene nedlagt. Med den lønnspolitikken venstresiden går inn for vil de raskt og sikkert bli kjørt i grøfta.