Flyskatt for å hjelpe de fattige

En skatt på flybilletter er det siste påfunnet som vestlige politikere har kommet på for å hjelpe fattige i u-landene. Vi siterer fra Aftenposten: «Vi er kommet til enighet om å innføre frivillige bidrag på flybilletter, sa [Luxembourgs statsminister Jean-Claude] Juncker til journalister etter at de 25 finansministrene i EU hadde diskutert hvordan EUs bistand til verdens fattigste land kunne økes.»

Det som er klart er at de siste tiårs enorme overføringer til u-landene ikke har hatt den ønskede effekt - folk i disse landene er dessverre omtrent like fattige som de var for 30 eller 50 år siden.

Det virker dog som om det er umulig for politikere i Vesten å forstå at det er noe galt med u-hjelp: det skulle være klart at u-hjelp - overføring av penger til u-landene - ikke gir noen velstandsøkning. Tvert imot er det slik at u-hjelp er ødeleggende: slik u-hjelp passiviserer mottakerne og gjør dem avhengige av å motta gratis penger.

Hva er det da som kan gi velstand? Velstand kommer ikke automatisk, og den kommer ikke av å motta penger. Det er kun én vei til velstand: Velstand er resultat av en kultur som betrakter materiell velstand i dette livet som en høy moralsk verdi.I tillegg må samfunnet være organisert slik at eiendomsretten er respektert, dvs. slik at den som skaper noe får beholde (størstedelen av) det han skaper, dvs. at skattene er lave. Dessuten må det finnes et effektivt politi og rettsapparat som tar seg av, dvs. straffer, de som krenker rettigheter.

Dette er eneste vei til velstand. Andre veier finnes ikke. Å gi u-landene penger, slik de rike vestlige land har gjort i en rekke tiår, gi ikke velstand.

Tvungen u-hjelp er dessuten skadelig for giverne fordi den krenker eiendomsretten i giverlandene. Riktignok sies det at denne flyskatten skal være frivillig, men det er ikke forklart hva dette betyr - antagelig betyr det at det er opp til politikerne i hvert enkelt EU-land selv å avgjøre om den skal innføres i angjeldende land eller ikke.

Så denne «hjelpen» vil være skadelig for mottakerne, og den vil være skadelig for «giverne». Som det meste som politikerne gjør vil også dette være skadelig for alle involverte.