Hva skjer i Irak?

Det kan se ut som om det går dårlig I Irak: nesten daglig hører vi om terrorister som angriper tilfeldige grupper av sivile og sprenger dem og seg selv i luften. Hver eneste dag i det siste har vi hørt om ti-talls omkomne i disse terroraksjonene, og enkelte dager er antall omkomne oppe i nesten 100.

Dette er selvfølgelig forferdelig. Men hva er bakgrunnene for disse aksjonene, som stort sett ikke rammer koalisjonssoldater, men tilfeldige sivile irakere?

Vi vet at enkelte grupper i Irak var imot USA og de alliertes forsøk på å avsette tyrannen Saddam Hussein og å innføre er demokratisk styre. Vi vet at disse forsøkte å kjempe militært imot den USA-ledede koalisjonens frigjøring av Irak. Vi vet at disse gruppene tapte. Vi vet at disse forøkte å forhindre at valgene i januar ble avholdt. Disse gruppene tapte. Vi vet at disse gruppene forsøker å hindre irakere flest i å delta i valget. Disse gruppene tapte. Vi vet at disse gruppene forsøkte å hindre at det ble etablert en demokratisk valgt regjering. Disse gruppene tapte.

Så i det store og hele har det gått én vei: de kreftene som har kjempet for demokrati har i det store og hele seiret ved hver eneste konfrontasjon, og tyranni-tilhengerne har tapt hver eneste konfrontasjon.

Så det som skjer nå er at tyranni-tilhengerne er forbannet: de er forbannet på det irakisk folk som har sviktet dem. Det er derfor de nå skyter vil omkring seg for å ramme flest mulig vanlige irakere (de skyter dog ikke, de bruker dynamitt).

De som rammes i disse terroraksjonene er vanlige irakere som søker jobb, det er kvinner og barn som er på handletur på torget, og det er unge menn som vil melde seg til tjeneste i politiet eller i hæren - antagelig for å bekjempe terroristene.

Det er klart at det ikke er noen strategi bak terroraksjonene - disse har som formål kun å straffe irakere for å ha sviktet diktatur og tyranni.

Men dette viser også terroristene synger på sitt siste vers. Å sprenge tilfeldige irakere i luften er ikke noe som vekker sympati blant irakere flest, selvsagt.

Derfor er vi optimister mht utviklingen i Irak. Vi håper inderlig at terroristene blir nedkjempet, og at irakere får leve i stadig større frihet, med alle de fordeler som dette fører med seg. Dessuten, jo flere av Midt-Østens diktaturer som faller, jo mindre støtte vil terrorister motta for å utøve sine aksjoner mot Vesten. Og dette er en svært god ting for oss: aldri mer 11. september!