Politikere sjokkert over kriminalpolitikken

Vi leser stadig om at politikere blir sjokkert når de får oppleve resultatene av sin egen politikk. Det siste eksemplet på dette er dagens oppslag om at kvinnelige politikere er sjokkert over at politiet har en "versting-liste", en liste på 40 personer som politiet mener er "tikkende bomber" og som kan begå kriminelle handlinger mot særlig kvinnelige politikere.

Siden disse 40 av politiet er beskrevet som tikkende bomber, så er dette åpenbart personer som har begått vold, som har truet politikere på en eller annen måte, og som politiet vurderer slik at de kan slå til igjen når som helst.

Til dette vil vi først si det som vi har sagt så mange ganger før: farlige mennesker kan ikke gå løse, farlige mennesker bør settes i fengsel! Politikerne i de andre partiene har ingen forståelse for hvorfor enkelte mennesker blir kriminelle, og derfor vedtar de tiltak som overhodet ikke har noen effekt. Derfor er kriminaliteten økende, og det vil den fortsette å være så lenge dagens politikk fortsetter.

La oss så se på et par av de uttalelsene som to voldstruede kvinnelige politikere kom med i morges, da denne saken ble presentert i TV2-nyhetene. Stortingsrepresentant for Ap, Karita Bekkemellem Orheim, som har gått med voldsalarm i fire år, sier at hun er overrasket over hvor mange - 40 - som går rundt som tikkende bomber: "-Dette tallet var oppsiktsvekkende høyt. Jeg tror ingen hadde forventet at tallet var så høyt og derfor er det viktig at vi tar opp denne debatten på en ordentlig måte og at politiet og PST får ressurser til å gjøre jobben sin".

Vi er ikke overrasket over at tallet er så høyt, vi er overrasket over at tallet er så lavt. Vi vil tro at det virkelige tallet på tikkende bomber er en del høyere. Dessuten - hva er det hun ønsker seg? Jo, at vi skal ta opp debatten. Og at politiet skal få flere ressurser. Vi kan si til alle som vil lytte at dette ikke vil løse problemene, tvert imot.

Så til Siv Jensen, som også ble intervjuet på TV2 i morges. Hun sa at hun var mer urolig for vanlige folk enn for politikerne; "politikerne kan jo få beskyttelse", sa hun, "det kan jo ikke folk flest". Jensen har helt rett. Dagens stortingspartier kan ikke gi folk flest beskyttelse. Dagens politikere vil at de kriminelle i stor grad skal gå løse, og derfor kan ikke folk flest bli beskyttet mot dem. Dette var altså FrPs bidrag.

DLF mener at beskyttelse av befolkningen mot kriminelle er statens eneste legitime oppgave (bortsett fra å drive militært forsvar), og at det er en kolossal fallitterklæring når staten ikke klarer dette. Det som gjør dette enda verre er at politikerne er klar over svikten, men allikevel ikke er villige til å gjøre noe med det. Det eneste som kan beskytte oss mot de som allerede er kriminelle er at disse settes i fengsel! DLF står alene om denne politikken, og derfor frykter vi at de andres politikk vil bli fulgt, og at derfor kriminaliteten vil fortsette å stige i årene fremover. Når enkeltpolitikere blir rammet av kriminalitet vil vi absolutt ikke si slike ting som "som man reder så ligger man" eller "den som graver en grav for andre faller selv i den" eller "man får som fortjent". Men vi vil tro at det er mange som vil tenke slik, og ikke uten en viss rett.