Kjøletårn

Legionella-utbruddet i Fredrikstad er noe som men ikke forventer skulle skje i et samfunn som det norske: fem personer har mistet livet, og et titalls personer er alvorlig syke. Noe slik skulle ikke skje etter at vi hadde tilsvarende utbrudd i Stavanger i 2001 og 2002, også da med flere dødsfall.

Årsaken er antagelig kjøletårn som ikke er tilstrekklig rengjort. Legionella-bakteriene blomstrer opp i slike kjøletårn når de ikke blir skikkelig rengjort. (Kjøletårn er innretninger som benytter vann til bl.a. å avkjøle luft til klimaanlegg. Legionella-bakteriene kan bli spredt med den luften som klimaanlegget blåser ut i lokalene.)

Etter det som skjedde i Stavanger i 2001 ble det satt ned et offentlig utvalg som skulle lage forskrifter som skulle hindre at noe slikt skulle skje igjen. Tydeligvis har denne gruppene forslag vært for dårlige, eller så har forskriftene ikke blitt fulgt. I et land som Norge, med en enorm produksjon av lover og regler, er det ikke overraskende at slike regler ikke er fulgt.

Disse forskriftene har gått ut på at staten har satt standarder for renhold av kjøletårn, og det har vært pålagt tilsyn. Som sagt har disse tiltakene ikke blitt fulgt, og vi har fått tragedien i Fredrikstad.

DLF vil ha en løsning på denne type problemer som ikke innebærer statlige forskrifter og kontroller. DLF baserer seg på det faktum at alle kjøletårn eies av noen. Eieren skal derfor etter vårt syn være ansvarlig for at hans eiendom - kjøletårnet - ikke fungerer på en slik måte at det spres gift og sykdom. Vi mener altså at dersom et kjøletårn sprer bakterier, så skal eieren kunne straffes for dette. Men det vil sjelden komme så langt. Kjøletårnet er oppført i forbindelse med et kjøpesenter eller et kontorbygg, og slike er forsikret. Forsikringsselskapet vil derfor påse at anlegget som er forsikret innebærer liten risiko for de som benytter det. Mao. vil forsikringsselskapene så godt det er mulig sørge for at kjøletårn holdes i en slik stand at de ikke sprer sykdom og død og fordervelse ut over intetanende innbyggere.

DLF er overbevist om at en slik ordning, en ordning med klare ansvarsforhold, er langt bedre enn den ordningen vi har nå. Som vi har sett medfører den nåværende ordningen at man fire år etter utbruddet i Stavanger får et nytt utbrudd av legionella.

La oss også minne om at frihet og ansvar hører sammen. Vi vil ha frihet, men vi går også inn for at den som er ansvarlig for noe virkelig skal holdes ansvarlig. Også i dag snakkes det om at myndighetene må vise ansvar, men vi er overbevist om at ingen person, hverken eiere eller i de offentlige kontrollapparatene, vil bli stilt til ansvar for at kjøletårnene i Fredrikstad ble så forurenset at de tok livet av fem mennesker.