Frihet og forbud

Enkelte har reagert på at musikeren og vegetarianeren Paul McCartney krever av sine ansatte (de som arbeider med å arrangere hans konserter) at de ikke skal spise animalske produkter i den tiden de er på jobb. Enkelte har hevdet at dette er i strid med prinsippet om frihet, som McCartney sier han er tilhenger av.

Her er noe av teksten fra McCartneys sang "Freedom", skrevet rett etter angrepet på USA 11. september 2001:

I will fight
For the right
To live in freedom

Anyone tries to take it away
They'll have to answer
'Cause this is my right

Begår McCartney en selvmotsigelse når han på den ene siden sier han er tilhenger av frihet, og på den annen side nekter sine ansatte å spise animalske produkter på jobben?

Det er ingen selvmotsigelse her. Frihet er "respekt for individers rettigheter". Dette innebærer at frivillige avtaler kan inngås etter alle de betingelser som avtalepartene blir enige om (så lenge de ikke er rettighetskrenkende). F.eks. er det i samsvar med prinsippet om frihet at en kaféeier tillater røyking i sine lokaler - de som besøker eller tar arbeid i kafeen må da finne seg i tobakksrøyken i lokalet. Vil de ikke finne seg i dette, kan de gå til en annen kafé. Det som er i strid med prinsippet om frihet er når staten tvinger kaféeieren til å innføre røykeforbud.

Tilsvarende kan McCartney kreve av de som vil arbeide for ham at de ikke skal spise kjøtt mens de er på jobben. Det vil være i strid med prinsippet om frihet å hindre ham i å sette slike krav.

DLF er tilhengere av frihet. Fravær av frihet er initiering av tvang, og tvang er å få mennesker til å handle på en annen måte de selv ved tenkning har kommet frem til at de bør. Siden mennesket må tenke for å kunne handle, er initiering av tvang å fornekte menneskets tenkeevne.

Dessuten er det kun frihet som fører til et mangfoldig samfunn. Vi ser med stor frykt frem mot en fremtid hvor friheten er gått tapt og hvor staten bestemmer alt: at det ingen steder er tillat å røyke, at alle restauranter må ha alle typer matretter, at alle forsamlinger må oppfylle krav om kjønnskvotering, at alle barn går i like skoler, at alle har samme lønn, at alle lekende barn bruker hjelm, at det ikke finnes vakre damer i reklamen, at alle nye oppfinnelser må godkjennes av staten, at alle pensjonerer seg ved samme alder, at alle må legge seg til samme tid, at alle må gjøre morgengymnastikk, osv.

Vi er for frihet. Kun frihet kan sikre velstand og kun frihet kan sikre mangfold. Alle som er tilhengere av frihet godtar da at andre mennesker gjør valg som er annerledes enn de man selv ville ha gjort.