OL

Tromsøs lokalpolitikere har nå fått Idrettsstyret med seg: Tromsø vil søke om å få arrangere Vinter-O L i 2114.

Vi ønsker Tromsø lykke til. OL på Lillehammer i 1994 ble en stor triumf for norsk idrett, og vi håper at noe lignende vil skje igjen i Tromsø. Idrett er en sunn aktivitet, og eliteidrett er svært motiverende for barn og ungdom, og er også et betydelig gode for de som kun er tilskuere - det å se på idrett ikke det verste de kan gjøre.

Vår lykkeønskning har dog en forutsetning: at kostnadene ved arrangementet ikke belastes skattebetalerne.

Det arrangørene i Tromsø bør gjøre er å opprette et AS, og så kan de idrettsinteresserte som ønsker å være med på å finansiere arrangementet kjøpe aksjer der. Hvis det blir overskudd, så kan dette også føre til en pen profitt for de idrettsinteresserte.

Vi minnes med skrekk og gru økonomien i forbindelse med Lillehammer OL. Søkerne ga først inntrykk av at dette arrangementet ville gå med overskudd. Så søkte de en garanti på 1,7 mrd kr fra Staten, og ansvarlig statsråd, Hallvard Bakke fra Ap som støtte garantisøknaden, sa i Stortinget i den forbindelse at dette arrangementet ikke vill koste penger og at garantien skulle kun være en sikkerhet for investorene.

Når er det komplisert å beregne hva kostranden egentlig ble - skal man f.eks. ta med i regnestykket kostnadene ved utbygging/opprustningen av toglinjene til Lillehammer - men det tall som ofte benyttes for å antyde kostnadene ved Lillehammer OL er på ca 20 milliarder kroner.

Og vi synes at det er helt feil å pålegge skattebetalerne å betale slike beløp. Så vi støtter Tromsøs søknad derom arrangementet finansieres uten belastninger for