Israels forsvarskrig mot terrorisme

Israel har siden opprettelsen i 1948 nærmest kontinuerlig blitt utsatt for angrep fra sine arabiske naboer. Angrepene har skjedd på alle styrkenivåer: fra flere lands armeer i angrepskrig til steinkastende ungdommer. I de siste år har angrepene bestått i terroraksjoner rettet mot tilfeldige sivile israelere.

Etter vårt syn bør Israel i første omgang svare på terrorangrepene mot sivile med å eliminere lederne i de organisasjonene som står bak terroraksjonene.

Dessverre har Israel under nåværende statsminister Arie Sharon ført en for forsiktig politikk overfor terroristlederne.

De aller fleste kretser i Vesten - avsier, politikere, intellektuelle - kritiserer dog Sharon fordi han fører en for hard politikk overfor palestinske terrorister. Denne politikken har dog gitt en del interessante resultater. Aftenpostens nettavis i går hadde en artikkel med følgende overskrift: "Langt færre israelere drept i 2003".

Artikkelen fortsetter: "Tall fra den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet viser at antallet palestinske angrep mot israelere gikk kraftig ned i 2003 i forhold til året før.

I fjor ble 213 israelere, blant dem 50 soldater og politifolk, drept i angrep mot israelske mål. I 2002 var det tilsvarende tallet 451, ifølge rapporten fra Shin Bet. Sikkerhetstjenesten opplyser også at det i 2003 ble rettet 3.838 palestinske angrep mot israelske mål mot 5.301 året før, noe som er en nedgang på over 30 prosent.

Selvmordsangrep var årsak til 60 prosent av dødsfallene i 2003, men antallet selvmordsangrep gikk kraftig ned i fjor. I 2003 var det 26 slike angrep mot 60 året før og 35 i 2001.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs tall er 3.694 mennesker drept siden det siste palestinske opprøret startet i september 2000. 2.768 av disse er palestinere, mens 860 er israelere.

Antallet drepte palestinere gikk ned fra mer enn 1.200 i 2002 til 680 i 2003, viser AFPs oversikt."

Vi er glad for at antall drepte er gått ned, men vi mener allikevel at dersom Israel hadde ført en kraftigere linje overfor terroristene, så ville antall drepte vært langt lavere.