"For mange skuespillere" ??

Kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland uttaler til Aftenposten i dag at vi har for mange skuespillere.

Ja, det er ikke grenser for hvilke saker som politikere blander seg opp i. Vårt syn er at hvis noen vil bli skuespiller, så kan vedkommende selv gjøre det han eller hun mener er nødvendig for å skaffe seg de kvalifikasjoner det er behov for, og så kan vedkommende arbeide i et annet yrke inntil suksessen på scenen (eller i filmen eller på TV) kommer.

På denne måten kan alle som ønsker det prøve seg, og de vil gjøre karriere de som folk ønsker å se. Dette er etter vårt syn et stort gode både for skuespillerne og for tilskuerne. Antall skuespillere Norge bør ha, har vi i motsetning til kulturministeren ingen meninger om. Vi er imot alle former for offentlig støtte til teatre, til teaterskoler, til filmproduksjon, og til TV-stasjoner, etc.

Når kulturministeren sier at vi har for mange skuespillere, så minner dette om politikeres innblanding på andre områder, hvor politikerne reelt sett har innført rasjonering. Nå tror vi ikke at Svarstad Haugland vil ha en ordning med offentlig godkjennelse av skuespillere, vårt poeng er at dette er noe som politikerne overhode ikke skulle ha noen meninger om.

La oss avslutte denne kommentaren med å si følgende: den eneste yrkesgruppen det er for mange av, er politikere.