Nitten israelere drept

I går ble Israel nok en gang utsatt for et terroristangrep. Denne gang var målet israelere som tilbrakte ettermiddagen dagen før Yom Kippur på en restaurant i havnebyen Haifa.

En representant for Islamsk Hellig Krig tok seg inn in restauranten, skjøt sikkerhjetsvakten og sprengte seg selv i luften. Alt i alt var det nitten israelere som døde i aksjonen, av disse var det fem barn.

I de siste ti år er Israel gang på gang blitt utsatt for slike angrep rettet mot tilfeldige sivile. Israels politiske ledere har ikke klart å stanse disse angrepene, til tross for omfattende «innrømmelser» overfor den palestinske siden i «konflikten». En rekke fredsavtaler er undertegnet, men fred er det ikke blitt. Fredsavtalene har ført til at Israel har svekket sim motstandsevne, noe som den palestinske siden har utnyttet til å utføre stadig flere terrorangrep rettet mot sivile israelere.

Slike selvmordsaksjoner skjer ikke ved at en tilfeldig ungdom kjøper noen kilo dynamitt, går inn i en restaurant og sprenger seg i luften. De skjer ved at lettlurte ungdommer plukkes ut, utsettes for omfattende indoktrinering, utsyres med sprengsoffbelter eller lignenede, smugles forbi israelske sikkerhetsvakter, går inn i pizzabarer, restauranter eller kjøpesentre hvor de så sprenger seg i luften for å forårsake mest mulig skade.

Poenget er at det er et omfattende apparat bak enhver selvmordsaksjon. I slike tilfeller det de palestinske myndighetenes oppgave å hindre at slike aksjoner skjer. Når vi i tillegg vet at palestinernes president Yassir Arafat aldri har hatt til hensikt å overholde de fredavtalene han har inngått med Israel, så er det tydelig at terrorangrepene mot Israel er å betrakte som krigshandlinger utført på vegne av den offisielle palestinske ledelse.

Det Israel bør gjøre er å eliminere ledelsen på den palestinske siden, og delle gjelder den formelle politisk leder, Arafat, men også lederne i Hamas, Islamsk Hellig Krig, Hizbolla, osv.

Vi er overbevist om at dersom lederne blir eliminert, vil angrepene mot Israel opphøre.

Det som kalles konflikten i Midt-Østen er en krig fra den arabiske siden, og denne sidens mål er å eliminere staten Israel. Dette målet har bred støtte i den palestinske befolkningen.

Det Israel må gjøre er å sørge for at palestinerene skifter mening. Dette må skje ved at Israel eliminerer alle ledere i palestinske organisasjoner som åpent eller fordekt krever at Israel skal opphøre å eksistere, og at den palestinske befolkningen blir opplært til å akseptere de verdier som er grunnlaget for enhver sivilisasjon, Vestens verdier. Vestens verdier er individualisme, rasjonalitet, selvrealisering som etisk ideal, politisk frihet, markedsøkonomi/kapitalisme, og disse står i motsetning til kollektivisme, religiøs tro, selvoppofrelse som etisk ideal, politisk ufrihet, og kommandoøkonomi, som dessverre er de dominerende verdiene i de arabiske land.

Dessverre står ikke Vestens verdier så sterkt i Israel (eller i noe annet vestlig land), selvoppofrelse som etisk ideal er også i ferd med å bli dominerende også i Vesten, og derfor frykter vi at de vestlige land, inkludert Israel, ikke er villige til å ta de skritt som er nødvendige for å forsvare seg mot angrep fra barbariske krefter. Så vi må nok regne med at det vil komme flere terrorangrep mot Israel og andre vestlige land i tiden fremover.