"Mindre til skule og eldre"

Overskriften har vi hentet fra NRKs hjemmeside, og artikkelen fortsetter: "Nesten ein av tre kommunar vil kutte i tilskotet til grunnskulane og eldreomsorga neste år, viser ei undersøking som Kommunenes Sentralforbund (KS) har gjort."

Mange vil muligens bli overrasket over dette, siden vi nettopp har lagt bak oss en valgkamp hvor politikere fra alle de store partiene lovete det stikk motsatte: de lovte mer til skole og eldreomsorg (og alle andre gode tiltak).

Det som politikerne fra de andre partiene gjør etter valg er altså stikk i strid med det de lover før valg.

Vi er ikke overrasket over dette.

Dagens system, hvor vi betaler "litt" (i dag ca 70 %) av det vi tjener til det offentlige, og så skal vi til gjengjeld få "gratis" skole, helsevesen, eldreomsorg, osv. er et system som ikke kan fungere. Politikerne lover og lover foran hvert valg, folk i presse og akademia tar dem på alvor, og alle blir - eller later som om de blir - overrasket over den synkende valgdeltagelsen og den økende politikerforakten som nødvendigvis blir resultatet når politikerne har som vane å løpe fra løftene de har gitt.

Hvilket system er det da som kan fungere? Hvilket system er det som kan gi et samfunn med stabilitet, harmoni og økende velstand? Svaret på dette er at dersom folk selv får beholde og disponere det de tjener, selv får disponere det de eier, og blir holdt ansvarlig for sine valg, da vil vi unngå alle pressgrupper, vi vil unngå alle tomme løfter fra politikerne, vi vil unngå dagens økende lovløshet og korrupsjon, og vi vil unngå dagens ordning som innebærer at de dyktige straffes og de mindre dyktige belønnes. (Alle ordninger som innebærer "utjamning" består i at de dyktige tvinges til å subsidiere de mindre dyktige.)

Det eneste stabile samfunnssystem er et system hvor individers rettigheter respekteres, dvs. et system hvor alle mellommenneskelige forhold er frivillige, og hvor staten kun har som oppgave å beskytte individers rettigheter. Dette systemet er laissez-faire-kapitalisme.