Absurd forslag fra Høyre

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) ønsker nå å tvinge igjennom kjønnskvotering i styrene i private bedrifter. Dette er fullstendig uhørt, og totalt uakseptabelt.

Høyre har ofte forsøkt å smykke seg med tittelen «næringslivets parti»; Høyre ynder å fremstille seg som det partiet som har den politikken som er best for næringslivet.

Det er helt klart at næringslivet fortjener en politikk som lar det være i fred til å produsere varer og tjenester, og til å gi folk arbeid, men dette er bare mulig dersom næringslivets folk kan skape og produsere uten innblanding fra politikere og byråkrater. Næringslivet bør tjene mest mulig penger, og for å få til dette bør de produsere varer med en best mulig kombinasjon av pris og kvalitet, og for å få til dette bør de ha de dyktigste medarbeiderne på alle nivåer.

Dette gjelder selvsagt også i bedriftenes styrer. At en regjering med Høyre som det største partiet vil tvinge igjennom at mindre kvalifiserte personer skal inn i bedriftenes styrer for å tilfredsstille et ønske om likestilling, er intet mindre enn absurd.

Høyre er ikke næringslivets parti, Høyre er, som alle de andre partiene på Stortinget, et parti for folk som ønsker å blande seg inn i ting de ikke har noe med.

Det riktige sosiale prinsipp er selvsagt frihet, og DLF er det eneste parti i Norge som støtter dette.